Op weg naar een gezonde economie

27-5-2010 door: Redactie
De afgelopen weken hebben we weer kunnen zien wat de consequenties zijn van het niet stellen van grenzen. De Grieken, die de Unie zijn binnengerommeld (ze voldeden immers niet aan de normen voor toetreding) bleken de zieke man van Europa te zijn. Dit was overigens al bekend in 2000 bij de start van de Unie. Alle partijen (m.u.v. CDA, SGP en CU) stemden toen echter vóór toetreding van de Grieken. Het is daarna alleen maar erger geworden.

De financiële crisis waarin we nu al bijna 2 jaar verwikkeld zijn, begint zijn tol te eisen. Vele banken zijn aan het infuus gelegd, de staatsschuld is razendsnel opgelopen.
Na Griekenland, Spanje en Portugal komt het virus snel naar het noorden.
Centrale vraag voor Nederlandse politici is dan ook: Hoe wapenen we ons tegen de ziektekiemen?

Hoe zorgen we ervoor dat onze economie virus-proof wordt?
Is dat door snel met medicatie te beginnen of is dat door de wond te laten door-etteren? Ook in de politiek geldt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Hoe pijnlijk ook voor de patiënt, we zullen hem snel en effectief moeten behandelen.
Ik ben dan ook van mening dat we zo snel mogelijk de stabiliteit in de financieel-economische wereld moeten terugbrengen om ook toekomstige generaties een toekomst met perspectief na te laten. Dat betekent niet zoals PvdA, SP en Groen Links willen: de rekening vooruitschuiven, maar rekeningen nu betalen. Tegelijkertijd moet juist nu wel oog blijven voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

De komende weken heb ik samen met ondernemers, medewerkers in de zorg en jongeren gesprekken over hun visie op de toekomst. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorg betaalbaar blijft? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werken in de zorg gewaardeerd wordt? Hoe kunnen we de topsalarissen in de zorg beteugelen en wat is de visie van jongeren over al deze zaken? Zaken die mij bezighouden, die ik onder de aandacht breng in Den Haag en die u eveneens ongetwijfeld zullen raken.
Graag ga ik met u over deze en andere onderwerpen in gesprek.
Ik heb dat de afgelopen jaren bij de vele bezoeken die u bracht aan
Den Haag gedaan, ik doe dat nu en zal dat blijven doen, overal waar ik kom. Dat is ook de enige manier waarop ik mijn werk als volksvertegenwoordiger kan doen. U bent tijdens winkeluren van harte welkom in het campagnehuis aan de Kerkstraat in Horst, Tevens kunt u mij bereiken via r.knops@tweedekamer.nl of 06-18 30 59 33.
Raymond Knops, Lid Tweede Kamer voor het CDA

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie