Op weg naar een gezonde en duurzame veehouderij

3-6-2010 door: Redactie
Vrije vertaling als reactie op de bijdrage van het CDA tweede Kamerlid Raymond Knops vorige week in Hallo onder de kop "Op weg naar een gezonde economie" In bovengenoemd artikel heeft de schrijver het over zaken als "een virus", "het infuus", "hoe wapenen we ons tegen ziektekiemen", "hoe zorgen we ervoor dat onze economie virus-proof wordt" en verder nog kreten als: snelle medicatie, wonden laten dooretteren, zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, om vervolgens met het beschuldigende vingertje vooral in de richting van de PvdA, SP en GroenLinks te wijzen.

Ik nodig eenieder uit om bovenstaande uitspraken en kreten eens een op een te gaan vertalen naar datgene wat dreigt als we binnen de, zwaar met Europese gelden gesubsidieerde intensieve veehouderij met zijn megastallen, doorgaan op de ingeslagen weg. Ook dán kunnen we over enige tijd dezelfde woorden gaan hanteren. Ook dán kunnen we, naar ik vrees, gaan praten over een virus, het infuus, de ziektekiemen, noodzakelijke medicatie, stinkende wonden die dooretteren, etc.

Maar dan heb ik het wél over datgene wat ons, mensen van vlees en bloed, bedreigt. Dan heb ik het over de risico's van besmetting met de Q-koorts, vee-gerelateerde MRSA, ESBL en de dreiging van een H5N1-pandemie. Dan heb ik het nog niet eens over de milieuschade, de voedseloverproductie, de voedselveiligheid etc. Daarover hoor je al die vooraanstaande, zogenaamd zorgzame, CDA-ers niet. Nee dát komt, zeker in verkiezingstijd, te dicht bij hun kiezerspotentieel, hun achterban.

In het kader van de discussies over de economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen heeft men het ook steeds over de betaalbaarheid (in de toekomst) van de gezondheidszorg. Welnu, als we die gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar willen houden en niet de meest kwetsbaren de dupe willen laten worden, mogen we wel eens nadenken over de risico's en de "gevolgschade" in termen van gezondheid wanneer we het CDA-beleid op bovengenoemd beleidsterrein door laten etteren. Wie schuift hier nu eigenlijk welke rekening voor zich uit, en naar wie?

Laat u informeren en lees hier meer over in een zeer actueel "pleidooi voor een duurzame veehouderij" van meer dan 200 Nederlandse hoogleraren, professoren en wetenschappers.
Zie hiervoor www.duurzameveeteelt.nl/steun_dit_initiatief/steunbetuiger.
Doen, en denk hier op 9 juni maar eens goed over na voordat u uw stem uit gaat brengen.
Leo Beterams
Lid GroenLinks

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie