Onherstelbare schade door noodweer

22-7-2010 door: Redactie
Vorige week maandag en woensdag werd Horst aan de Maas net als andere delen van Zuidoost-Nederland getroffen door noodweer. Met name de schade na het noodweer van woensdagavond was groot. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met opruimingswerkzaamheden van omgewaaide bomen. Ook werden huizen flink beschadigd en kregen sommige tuinbouwkassen het zwaar te verduren. HALLO sprak met brandweerman Hans Sillekens, die tevens Rampenbestrijding en Openbare Veiligheid onder zijn hoede heeft als ambtenaar bij de gemeente Horst aan de Maas.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto

Volgens Hans Sillekens is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen tijdens het noodweer van vorige week woensdag. “Het noodweer kwam vrij snel opzetten met enorm veel wind en slagregens. Met name omgewaaide bomen en afgeknapte takken vormden het grootste probleem voor het verkeer. Toch is de schade door het noodweer heel verschillend. Er zijn plaatsen die relatief gezien nauwelijks schade hebben opgelopen door het natuurgeweld”, aldus de brandweerman.

Zo valt de schade in America en Meterik nog mee. In Griendtsveen was dat een ander verhaal en zijn veel bomen gesneuveld nabij het voetbalveld en was het dorp enige tijd onbereikbaar voor het verkeer. In Sevenum hield het noodweer huis vanaf de rotonde aan de Venloseweg richting Californië in Grubbenvorst. Ook daar versperden tientallen omgewaaide bomen de weg. Via de Ulfterhoek trok het natuurgeweld richting Hegelsom waar de Sint Jorisweg en Stationsstraat het zwaar te verduren kregen. Hier ontstond grote schade aan enkele huizen.

Op verschillende plaatsen in en rond Horst vielen bomen tegen huizen. In Melderslo werden de Broekhuizerdijk en Nachtegaallaan afgesloten nadat deze onbegaanbaar waren geworden door omgewaaide bomen. Het noodweer vernielde in Grubbenvorst al datgene dat nog was overgebleven nadat twee dagen eerder het OLS-terrein was getroffen door noodweer. In Lottum viel een boom op een huis aan de Horsterdijk en legden bomen het af tegen de stormwind. Ook in het Rozendorp werden wegen afgesloten voor het verkeer. Richting Tienray, Swolgen en Meerlo werd met name het gebied rond camping Het Karrewiel zwaar getroffen evenals enkele huizen. Ook een tuinderskas werd vrijwel met de grond gelijk gemaakt.

Brandweerman Peter Kleuskens: “Van woensdagavond tot en met donderdagmorgen kregen we zo’n 150 tot 200 meldingen binnen. De procedure ‘extreem weer’ was eerder al ingesteld waardoor alle brandweerkazernes bemand waren. Iedereen uit de regio werd opgeroepen om te kunnen anticiperen op de gevolgen van het noodweer. Het was een gigantische puinhoop die we op sommige plaatsen aantroffen. Daar waar de veiligheid van mensen in het geding kwam, zijn we het eerst naar toe gegaan. Daarna hebben we geprobeerd de openbare wegen zo snel mogelijk vrij te krijgen van bomen en takken. Tot diep in de nacht hebben de brandweermannen doorgewerkt. Ik sta er van te kijken dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, zegt Kleuskens. Ook de politie van Horst aan de Maas zette extra mensen in om bij eventuele verkeersproblemen in te kunnen grijpen. Inwoners van Horst aan de Maas hebben goed gereageerd op het noodweer en hielpen de brandweer bij het opruimen van takken en bomen op openbare wegen. Voor een actueel overzicht van afgesloten wegen zie www.horstaandemaas.nl

In tegenstelling tot wat veel mensen dachten, is de regio vorige week woensdag niet getroffen door een windhoos of tornado maar door een valwind, ook wel downburst genoemd. Valwinden zijn verticale winden die uit een wolk naar beneden vallen en als een muur van lucht tot enkele meters boven over het aardoppervlak razen. De koude lucht in de bui dendert naar beneden en botst daar op warme lucht aan het aardoppervlak. De windsnelheid kan daarbij oplopen tot ver boven de 100 kilometer per uur. Juist de grote temperatuurverschillen in een bui en het aardoppervlak werken daarbij als aanjager. In het gebied van het noodweer daalde de temperatuur woensdag in een half uur van een tropische 33 graden naar 18 graden Celsius. Bij een valwind liggen omgewaaide bomen en planten in eenzelfde richting. Bij een windhoos of tornado worden planten, bomen en gewassen uit de bodem gerukt en is er een chaotisch schadepatroon. Een valwind laat graangewassen en maïs ongemoeid omdat deze niet tot aan het aardoppervlak reikt terwijl een windhoos wel de grond toucheert met grote vernielingen aan gewassen, bomen en huizen.

Vorige week woensdag waren de condities voor een tornado wel aanwezig maar heeft deze zich nergens in Nederland voorgedaan. Veel scheelde het niet want zover nu bekend is, heeft een tornado in Kleve, net over de grens bij Gennep, wel lelijk huisgehouden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie