Kerk Tienray

17-12-2009 door: Redactie
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks 'kerken in Horst aan de Maas' wordt de geschiedenis van deze grote vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten kerk in Tienray.

Tienray is een bedevaartsoord dat jaarlijks bezocht wordt door 30.000 pelgrims. De kerk is in gebruik als RK kerk voor de parochie van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray.
Opgravingen na de Tweede Wereld­oorlog brachten de fundamenten aan het licht van een kleine ­middeleeuwse kapel van twee bij ­zeven meter.
En al in de 15e eeuw wordt melding ­gemaakt van een Mariakapel in Tienray. Deze Mariakapel werd vanaf het midden van de 18e eeuw het centrum van een bedevaart­ naar O.L Vrouw Troosteres der Bedrukten. In 1877 verrees in Tienray een kleine kerk toegewijd aan O.L Vrouw van Lourdes. Architect Johan Kayser ontwierp deze kerk samen met priesterdocent G. Slits. De architecten Kayser en Caspar Franssen breidden­ de kerk verder uit, met onder andere een ­toren in 1887 en een biechthal in 1912. Rond de kerk werd een processie­park aangelegd met kruiswegstaties ten behoeve van de ­duizenden pelgrims die jaarlijks Tienray bezochten.

Op 22 en 23 november 1944 bliezen de Duitsers de kerk op en verwoestten daarmee vrijwel het hele gebouw. In de schuur van Hotel Wijnhoven vestigde men de noodkerk, die later als parochiehuis ging fungeren. Op 2 april 1946 benaderde pastoor Dinckels architect M. van Beek om een kerk te ontwerpen.
Het duurde de bouwpastoor allemaal veel te lang. Daarom benaderde hij op 24 januari 1949 de grote Maria ­vereerder Mgr. Lemmens, hij was namelijk bang dat door het ontbreken van een kerk de devotie tot Lourdes achteruit zou gaan. De aanbesteding vond plaats op 9 december 1949.

De firma Gerats en Zn. uit Blerick schreef het laagst in en mocht de kerk bouwen. In maart 1950 startte de bouw van de kerk met een toren van tien meter hoog. De inzegening vond plaats op 24 december 1950 en de consecratie volgde op 16 juli 1952. De firma Gerarts en Zn. bouwde de huidige toren in 1954. In 1982 startte een inzameling om de oude Lourdesgrot in de kerk te herstellen. Vrijwilligers bouwden deze grot uit in cement gedrenkte jutezakken. Het eerste orgel, gebouwd in 1933 door Gebr. Vermeulen uit Weert, ging door oorlogsgeweld verloren. Verschueren Orgelbouw uit Heythuizen bouwde het huidige orgel in 1951.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie