Nieuwjaar

5-1-2011 door: Cactus
Om met de beroemde Wim Kan te spreken: "Het was me het jaartje wel... "En dat was het afgelopen jaar 2010 inderdaad in Nederland en de rest van de wereld. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de over ons gekomen ellende nog eens te herhalen en moeten we oppassen dat we elkaar alleen maar de donkere zijde van het leven laten zien. Zo was er in Horst opnieuw de mooie ijsbaan aangelegd, dankzij sponsors en veel vrijwilligers die geweldig de bezem ter hand namen. Zo iets moet gewoon een jaarlijkse traditie worden!

Ook mag wel eens weer worden stilgestaan bij al die werkers achter de schermen van de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Die met ouderen de weg opgaan om ze nog eens iets van de omgeving, al is die nog zo beperkt, te laten genieten. Maar ook de vrijwilligers die hun kennis in dienst stellen van musea en andere publiekstrekkers en de mensen die vaardig met hamer en knijptang helpen om de machines draaiende te houden.

In het jaar dat nu weer begonnen is moeten we respect tonen voor een ieder die zich opnieuw in dienst van de gemeenschap stelt. En daarbij behoren ook de gemeentelijke politici van welke signatuur of groepering dan ook. Columnisten moeten ze echter ook kunnen toespreken en terechtwijzen als ze in de fout gaan. Want dan geldt het gezegde dat hoge bomen veel wind vangen. Maar voor dat Cactus nu een brok in zijn keel krijgt van ontroering moet toch weer eens worden gesproken over de abominabele fiets- en parkeertoestand bij Plus en Lidl in Horst. Enige tijd geleden werd weer toegestaan dat er werd gefietst in het paadje tussen de winkels. Waarom eigenlijk? Met drukke dagen is het er levensgevaarlijk voor voetgangers, dus opnieuw een fietsverbod instellen en Jan met z'n companen laten controleren. Safety first!

Cactus

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie