Nieuw BBL-traject Hoveniers

11-2-2010 door: Redactie
AB Limburg start 15 maart met een nieuw BBL- (BeroepsBegeleidende­Leerweg) traject voor Hoveniers, mbo-2. Dit doet zij samen met haar opleidingscentrum Karpos, een gezamenlijk initiatief van AB Limburg en CITAVERDE College. Doel van het BBL-traject is om de instroom van gekwalificeerde medewerkers te bevorderen. Het traject is in nauwe samenwerking met hoveniers opgezet, zodat er optimale aansluiting is bij de praktijk.

De kandidaat ontvangt een normaal salaris volgens de geldende CAO en krijgt de opleiding volledig vergoed.
De leerlingen starten met een maand fulltime opleiding, waarna ze bij de leerbedrijven ingezet worden. Daarna gaan ze regelmatig een dagdeel of avond naar school, waarbij rekening wordt gehouden met de seizoenspieken. Het traject duurt twee jaar, waarna de leerlingen een volwaardig mbo-diploma hebben.

"Wij zien dat het steeds moeilijker wordt om goede vakkrachten te vinden. Als coöperatie vinden we het ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat er goede medewerkers beschikbaar zijn", verklaart Jack Janssen, directeur van AB Limburg.
Sectormanager Bram Knoups geeft daarbij aan dat leeftijd niet het belangrijkste criterium is. De juiste houding en een goede motivatie zijn wel belangrijk. Daarnaast moet men 'kunnen aanpakken.' AB Limburg heeft de afgelopen drie jaar meerdere BBL-trajecten voor de hoveniersbranche succesvol afgesloten. Het gros van de afgestudeerde leerlingen is inmiddels tot volle tevredenheid in dienst getreden bij hun leerbedrijf.
De aspirant-hoveniers bekwamen zich in het aanleggen en onderhouden van tuinen en groenvoorzieningen. Deze keer is een module boomverzorging toegevoegd, waarbij de leerlingen worden geschoold in de verzorging van bomen, in klimtechnieken, begeleidingssnoei en in het werken met machines, zoals een motor­kettingzaag.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie