Neushoornkevers in Tienray

8-4-2010 door: Redactie
Tijdens het klieven van een oude boomstam ontdekte Wiel Nabben uit Tienray een neushoornkever. Een insect dat niet zo vaak in Nederland voorkomt. De verrassing werd nog groter toen hij even later een tweede exemplaar ontwaarde. De beuken boomstam, die in grote schijven was gezaagd, lag tegen een bosrand bij Nabben opgeslagen en was afkomstig uit de kloostertuin in Tienray.

De houtschijven waarin de kevers zaten, waren afkomstig van een honderd jaar oude beuk. Door aantasting van zwammen viel de boom zo'n vier jaar geleden plotseling om. De stam werd in grote schijven gezaagd met elk een omtrek van zo'n drie meter. Een tractor met frontlader was nodig om de boomschijven op te slaan tegen een bosrand nabij Wiel z'n erf. Hier bleef het hout enkele jaren liggen totdat de Tienraynaar enkele weken geleden de houtschijven wilde verwerken. "Het hout was deels aan het rotten en uit een gaatje kwam een kever gekropen. Even later volgde er nog eentje. Het bleek om een mannetje en een vrouwtje te gaan, maar dat wist ik toen nog niet", aldus Nabben.

Het was wel even schrikken toen Wiel Nabben de neushoornkevers tevoorschijn zag komen. "Ik had zulke grote kevers nog nooit gezien en wist aanvankelijk niet wat het voor insecten waren." Wiel stopte de kevers in een glazen potje, maar toen enkele leden van de vereniging voor natuur en milieu-educatie (IVN) langskwamen, was het potje omgevallen en waren de kevers vertrokken. Of er nog meer neushoornkevers in de opgeslagen houtschijven zitten, weet Nabben niet. "Dat is heel goed mogelijk, maar dan laat ik ze gewoon met rust. Leven en laten leven heet dat zo mooi," aldus de Tienraynaar.

De neushoornkever is een beschermd insect in Nederland en is één van de grootste inheemse kevers. Het insect heeft een lengte van vier centimeter en komt vooral voor in loofbossen.
De neushoornkever is te herkennen aan het dieprode, glanzende lichaam. Alleen de mannetjes hebben de neushoorn-achtige punt op de kop. Deze wordt ingezet tijdens een gevecht om een vrouwtje, niet om te steken, maar om het andere, concurrerende mannetje omver te duwen. Hij is in staat om 850 keer zijn eigen lichaamsgewicht te tillen en is daarmee de krachtpatser onder de insecten. De neushoornkever zelf leeft maar enkele weken en eet in het keverstadium niets meer.
Het is de eindfase van een leven, van ei, via engerling naar kever.
De larven kunnen zo'n 12 centimeter lang worden en leven twee tot drie jaar in rottend hout van diverse loofboomsoorten.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie