Mogelijkheid skatebaan

29-10-2009 door: Redactie
Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft in de nieuwe bestemmingsplannen voor de kernen de mogelijkheid gecreëerd om groen om te kunnen zetten naar een skatebaan en andere voorzieningen voor jeugd/jongeren (speeltuintjes).
Hiermee worden planologische procedures om te komen tot voorzieningen voor deze doelgroep vele malen eenvoudiger, zonder dat daarbij de zorgvuldigheid wordt aangetast.

Dit betekent overigens niet dat deze voorzieningen nu zo maar overal aangelegd kunnen worden. De beoogde locatie moet voldoen aan kaders zoals de raad die stelt in bijvoorbeeld een speelplaatsenbeleidsplan. Daarnaast mag er geen onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat in de omgeving plaatsvinden en bestaan er kaders met betrekking tot de verplichte hoeveelheid groen.
Het college meent dat hiermee de maximale mogelijkheden zijn geschapen om snel jeugd- en jongerenvoorzieningen te realiseren.
De gemeenteraad zal zich hier binnenkort over buigen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie