Meerderheid lezers tegen het NGB

8-4-2010 door: Redactie
De stemmen zijn geteld: Maar liefst 73 procent is tegen en 27 procent is voor de bouw van een Nieuw Gemengd Bedrijf in de gemeente Horst aan de Maas. Omdat maar liefst 316 lezers hebben gestemd en meer dan 50 mensen hebben gereageerd besteden wij extra aandacht aan dit fenomeen. Wij hebben enkele reacties voor u verzameld om u een beeld te geven wat de voor- en tegenargumenten van zo'n bedrijf zijn. Ook hebben mevrouw Baggen (huisarts in Grubbenvorst), Paul Geurts (Behoud de Parel) en Adri Lukker (longarts) een uitgebreid schriftelijk betoog gestuurd naar onze redactie. Helaas wilden de vertegenwoordigers uit de gemeentelijke coalitie niet reageren.

Dhr. De Graaff
"Van deze dieren is 75 procent bestemd voor de export. De varkens zijn binnen een half jaar slachtrijp en de kippen binnen zeven weken. Hoeveel transport komt er dan wel niet bij in onze regio? De gemeente heeft daarbij al toegegeven dat de contole op de voorschriften niet mogelijk is bij een andere varkensstal hier in de regio, dus dat belooft nog wat voor het NGB."

Dhr. Van Rengs
(fractievoorzitter SP)

"De SP wil het midden- en kleinbedrijf stimuleren en deze mogen niet in gevaar worden gebracht door de grote bedrijven. De bestaande bedrijven moeten hun bestaansrecht behouden en de gemeente moet bedrijven van 70-130 Nederlandse Grootte Eenheden, wisselend per sector, als hoofddoel hebben en niet inzetten op grootschaligheid. Verder is er de discussie over fijnstof en verspreiding van ziekten. Juist omdat hier nog heel wat vraagtekens bij te zetten zijn is het verstandiger om pas op de plaats te maken. Het RIVM spreekt over de resistentie tegen antibiotica, vermenging van ziekten.
Daarnaast kan het fijnstof met de kleinste diameter nog niet gemeten worden. Te weinig onderzoek is gedaan naar de gevolgen op de lange termijn. Verschillende provincies willen hierdoor ook geen megabedrijven toelaten. Conclusie: bij twijfel niet inhalen, dus niet doen!"

Mevr. Aerts
"Ik woon in Grubbenvorst en wil deze rotzooi gewoon niet in mijn achtertuin. Dat is voor mij heel simpel, over en sluiten. Want wanneer deze stallen er eenmaal zijn krijg je ze nooit meer weg. Je moet zulke bedrijven niet te dicht bij bewoners plaatsen, dan vraag je toch om problemen? Wanneer ik straks met mijn kinderen in de achtertuin mest zit op te snuiven, wie haalt deze stallen dan weer weg?"

Mevr. Vossen
"Ieder weldenkend mens begrijpt onderhand toch wel dat megastallen niet goed zijn? Zo'n bedrijf is niet goed voor mens en dier. Hoeveel ziektes moeten er nog komen, de gekke koeienziekte, de vogelgriep, MRSA, de Q-koorts en ga zo maar door."

Dhr. Van Mil
"Een paar ondernemers hebben voordeel aan het NGB en wellicht komen er nog een paar banen vrij. Maar hoeveel omwonenden en andere belanghebbenden moeten daar voor wijken? De provincie laat zich paaien met mooie woorden als innovatief, duurzaam, efficiënt en vernieuwend. Mooie woorden, maar ze worden misbruikt en ik kan ze meer horen. Met de Floriade in aantocht krijgen veel bestuurders het in hun bol, waardoor ze de wereld met oogkleppen op bekijken. Ik heb soms helemaal geen vertrouwen meer in deze zogenaamde volksvertegenwoordiging."

Dhr. Van de Vin
"De burger wil goed eten maar het mag niet te duur zijn. Dat is alleen mogelijk door schaalvergroting. Door de komst van megastallen komen er niet meer varkens of kippen in Nederland."

Dhr. Van Enckevort
"Het verbod in Brabant is puur genomen zonder eerlijk de feiten af te wegen. Hopelijk wordt er in Limburg wel over feiten gediscussieerd. Waarom zou men een grens stellen aan de grootte van een varkensbedrijf? Bij Phillips, DAF, DSM, Hoogovens noem ze maar op, is toch ook geen groeilimiet gesteld omdat het niet mooi is om loodsen en schoorstenen te plaatsen?"

Mevr. Michiels
"Het is erg gemakkelijk om ondernemers aan te vallen. Het is nog makkelijker om een burger een handtekening te laten zetten op een briefje, al helemaal op parkeerplaatsen bij de grote supers waar we het agrarisch product zo goedkoop mogelijk willen halen. Een agrariër is een ondernemer, maar zeker zo belangrijk, wij zijn ook mensen met gevoelens. En die gevoelens zijn ook terug te vinden in ons product. Het Nederlands product staat wereldwijd hoog aangeschreven als het om voedselveiligheid en dierenwelzijn gaat."

Dhr. Scheffer
"Inmiddels wordt er al jaren een discussie gevoerd over de intensieve veehouderij. Deze discussie is voornamelijk gebaseerd op emoties en niet op feiten. Een voorbeeld daarvan is de klimaatconferentie. Daar is het verdraaien van feiten en cijfers gemeengoed geworden. Dat komt door de verschillende belangen van de actiegroepen, denk aan banen, subsidies en pluche ´plakkers´ die ver van de werkelijkheid afstaan. Daarbij worden consumenten al zoveel uitgeknepen dat men het geld niet heeft om meer te betalen voor vlees. Ook het gebrek aan historisch besef is helaas tenenkrommend. De helft van Nederland (lees zandgronden) zou niet de progressie en welvaart geboekt hebben zonder de organische mest van de intensieve veehouderijen."

Dhr. Hagens
"Ik ben al bijna 25 jaar werkzaam in de varkenshouderij als bedrijfsadviseur. Ik heb in deze tijd de gemiddelde bedrijfsomvang zien groeien en, in combinatie, zien verbeteren. Het welzijn van dieren en het welzijn van de mensen die met deze dieren werken is in die tijd erg vooruitgegaan, kortom zoals het hoort. Dierenziekten zijn van alle tijden en zullen er ook altijd blijven. Liever een goed gerund 'Mega' bedrijf in de buurt dan terug naar af."

Bekijk hier alle overige reacties van onze lezers.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie