Laatste nieuws dorpsraad

7-1-2010 door: Redactie
In november heeft de dorpsraad Horst afscheid genomen van een aantal van haar leden van wie er een aantal meer dan tien jaar actief zijn geweest. De dorpsraad dankt hen voor hun inzet. De namen van de huidige dorpsraadleden zijn te vinden op de website van de dorpsraad.

Begin december is er overleg geweest tussen de gemeente en de verschillende dorpsraden van Horst aan de Maas. Vanaf volgend jaar zal er frequenter overleg zijn mede vanwege de fusie.
Wethouder Dings onderstreepte op desbetreffende vergadering nogmaals het belang van een dorpsraad. De gemeente vindt overleg met de dorpsraden belangrijk, omdat de dorpsraad een intermediair is of kan zijn tussen de gemeente en de inwoners.

De gemeente heeft alle prioriteitsgelden goedgekeurd. De dorpsraad stelt vooral geld beschikbaar voor de jeugd, namelijk voor het natuur-educatiepad in de Kasteelse Bossen, een skatetoestel in het centrum, een speeltoestel in speeltuin 'De Boemerang' in de Blitterswijckstraat, een natuurlijke speelvoorziening aan de Westsingel en een bijdrage aan jeugdcentrum 'De Vlies'.

Over de resultaten van de 'groengroep' heeft men al eerder in HALLO kunnen lezen. De dorpsraad hoopt op een vruchtbare samenwerking in deze met de gemeente in de toekomst. Geïnteresseerden mogen altijd een vergadering bijwonen of zich aansluiten bij een werkgroep om iets tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep 'groen' dat gedaan heeft. De dorpsraad benadrukt dat mensen naar eigen inzicht en ­believen kunnen meehelpen.

De data waarop de dorpsraad vergadert staan op de site www.dorpsraadhorst.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie