Jongeren bepalen mede inhoud wereldpaviljoen

27-5-2010 door: Redactie
Jongeren kunnen meepraten over de inhoud van het te bouwen Wereldpaviljoen op het groene bedrijvenpark Venlo GreenPark. Er is een jongerenpanel opgericht, een initiatief van de 22-jarige Venrayse Malou Buddiger, die International Development studeert in Wageningen. Het jongerenpanel bestaat momenteel uit zes personen uit de provincie Limburg en is nog op zoek naar jongeren van andere nationaliteiten. Het Wereldpaviljoen wordt gerealiseerd op het Floriadeterrein.
De initiatiefgroep v.l.n.r. Jacqueline Vrancken (Wittem), Malou Buddiger (Venray), Jaser Husseini (Venray) en Ilse Grob (Meerlo)

Het jongerenpanel is een groep jongeren die kritisch meedenkt met het bestuur van het Wereldpaviljoen, feedback geeft en reflecteert op bestaande concepten. Het panel heeft ook eigen inbreng en verzint concepten die passen in het mondiale concept van het Wereldpaviljoen. Het Wereldpaviljoen krijgt twee landen­ateliers en een mondiale theaterfilmshow waarbij thema's als millenniumdoelen, duurzaamheid, solidariteit en fair trade een rode draad vormen. Ook komt er een high tech audiovisueel communicatiecentrum waar jongeren met leeftijdsgenoten over de hele wereld kunnen communiceren.

Malou Buddiger: "Het Wereld­paviljoen richt zich straks vooral op jongeren om hen op een interactieve, creatieve en open manier bewust te maken van onderwerpen rondom ontwikkelingssamenwerking. Hierbij moet je denken aan eerlijke handel, duurzaamheid en andere culturen. Deze jonge mensen leven in een nieuw tijdperk waarin nieuwe communicatiemiddelen centraal staan. Het is de bedoeling dat de boodschap die het Wereldpaviljoen wil meegeven ook bij het publiek blijft hangen." Jongeren uit alle lagen van de samenleving met verschillende nationaliteiten komen één keer in de maand of twee maanden bij elkaar. Daarbij wisselen ze van gedachten met betrekking tot de thema's die het Wereldpaviljoen aansnijdt. Een aansprekende naam verzinnen voor het Wereldpaviljoen is de eerste opdracht die het panel ­meekreeg. Jongeren die interesse ­hebben om mee te doen kunnen ­contact opnemen met Malou Buddiger.
maloubuddiger@hotmail.com

Bellen kan ook via 06 14 93 85 12.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie