Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal Lottum

5-8-2010 door: Redactie
In week 32 en specifiek op 9 augustus 2010 is de volgende inzamelronde voor kunststof verpakkingsmateriaal gepland voor het gebied ten oosten van de A73.

In verband met het Rozenfestival in Lottum is op het ophaalschema vermeld dat er voor Lottum een aangepaste route gereden zal worden. Deze aangepaste route geldt alléén voor de woningen binnen het afgesloten festivalterrein. De bewoners krijgen hiervan per brief bericht.

Voor het overige gedeelte van Lottum zal de inzamelronde plaatsvinden conform schema, dus op 9 augustus 2010.

Houdt er rekening mee dat de inzamelronde in Lottum zoveel mogelijk zal plaatsvinden vóór opening van het festival! Zakken graag om 07.00 uur aan de weg, zoals gebruikelijk.

Wij danken u voor uw medewerking.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie