Horst aan de Maas snelle betaler

20-4-2010 door: Redactie
Van de 430 germeenten in Nederland hebben er 131 gereageerd op de oproep van MKB-Nederland om openheid te geven over het gemeentelijke betalingsverkeer. Horst aan de Maas is één van die gemeenten, die op eigen initiatief die openheid ook richting hun eigen stakeholders in de praktijk heeft gebracht. De gemeente Horst aan de Maas onderschrijft daarmee het belang van het zo snel mogelijk betalen van facturen aan derden.

Anticiperen
Sinds 1 januari 2010 is Horst aan de Maas gefuseerd met Sevenum en een deel van Meerlo-Wanssum. Tijdens de eerste maanden van de nieuwe gemeente werd voorzien dat de gemiddelde betalingstermijn (al jaren minder dan 19 dagen) tijdelijk zou kunnen gaan oplopen. Om die reden is aan alle stakeholders van de gemeente, per brief deze situatie uitgelegd. Gevraagd werd om begrip voor het tijdelijk overschrijden van de betalingstermijn, terwijl er tegelijkertijd de mogelijklheid geboden werd om in voorkomende gevallen tot maatwerk voor de ondernemer te komen.

Toekomst nog minder lange termijnen
Ondernemers en stakeholders stelden het gebaar van de gemeente op prijs. En ook MKB Nederland kon waardering opbrengen voor de actie van Horst aan de Maas. Samen met drie andere gemeenten in Limburg kreeg Horst aan de Maas het predikaat 'Sneller dan verwacht' (Landelijk waren dat 24 gemeenten die een betalingstermijn hadden van minder dan 21 dagen). De twee andere categoriën waren 'Doet wat er gevraagd is' (89 gemeenten met een termijn onder 30 dagen) en 'Kan beter' (26 gemeenten met een termijn van meer dan 30 dagen). Horst aan de Maas streeft er naar om in de toekomst, door het toepassen van verdergaande digitalisering, de betalingstermijn die nu gemiddeld op minder dan 19 dagen ligt, nog verder terug te brengen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie