Herbouw kasteel Huys Ter Horst?

20-3-2010 door: Redactie
Wie heeft ideeen voor een herbestemming van Kasteel Huys Ter Horst? Die oproep deed gedeputeerde Ger Driessen vorige week via Twitter.

Omdat Jan Nabben bezig is met plannen voor een eventuele herbouw van het kasteel. Hij zegt erbij dat er uitzicht is op een rendabele exploitatie. Navraag leert echter dat er nog niets concreets is.

Huys ter Horst valt momenteel onder de hoede van Stichting Cultureel Erfgoed die, met de inzet van veel vrijwilligers, op regelmatige basis onderhoud pleegt aan het kasteel. De stichting zegt dat zij niet betrokken is bij eventuele plannen voor herbouw van Huys ter Horst.

Een reactie van Raymond Knops: 'Mooi zo laten, die ruïne, en geen luchtkastelen bouwen. We hebben andere prioriteiten nu.'

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie