Heilige Jozefkerk America

14-1-2010 door: Redactie
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks 'kerken in Horst aan de Maas' wordt de geschiedenis van deze vaak prachtige grote gebouwen verteld. Deze week de H. Jozefkerk in America.
De parochiekerk H. Jozef is tussen 1891 en 1892 gebouwd.
De H. Jozef kerk heeft geen voor­gangers, omdat het dorp America pas in de negentiende eeuw ontstond. De kerk is ontworpen door architect van Groenendael. In 1935 vond er een uitbreiding plaats naar het ontwerp van architect Stocks. De zijbeuken werden verbreed en er kwamen een doopkapel en biechtkapellen bij. Op het eind van de oorlog verbleven de Engelse bevrijders 2 maanden lang op tien kilometer afstand van America. Op 12 oktober van dat jaar bombardeerden Engelse vliegtuigen een belangrijk knooppunt van wegen in het dorp. Daarbij vielen twee bommen op enkele meters afstand van de kerk. Hierdoor ontstond een groot gat in de voor- en zijgevel en raakte de toren beschadigd. Na de oorlog, in 1946, werd de schade hersteld. Het verwoeste traptorentje dat rechts tegen de voorgevel stond, herstelde men niet en dat werd dus niet meer opgebouwd. De sporen van deze wederopbouw zijn in het metselwerk zichtbaar. De kerk is van monumentale waarde door onder andere zijn wand- en plafondschilderingen. Pas in 1963 kreeg de kerk een orgel dat werd geplaatst door orgelbouwer Gebr. Vermeulen. De H. Jozefkerk is op dit moment in gebruik als kerk van de parochie H. Jozef in America.
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie