Heilige Hubertuskerk Hegelsom

7-1-2010 door: Redactie
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks 'kerken in Horst aan de Maas' wordt de geschiedenis van deze grote vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de H. Hubertuskerk in Hegelsom.

Ondanks dat de kerk van Hegelsom nog relatief jong is, is er weinig bekend over het ontstaan. Dat is geen reden om deze kerk niet in de rubriek kerken in Horst aan de Maas op te nemen.

Volgens de geschiedenis werd er pas in 1920-1921 een poging ondernomen om in Hegelsom een rectoraat op te richten. Deze plannen gingen om onduidelijke redenen niet door. Een nieuw initiatief werd genomen nadat er een school moest komen vanwege plaatsgebrek op scholen in Horst. Er ontstond een discussie waar de school moest komen te staan. In Hegelsom of in voor-America. Deken Creemers bepaalde, zonder overleg, op welke plek de school gebouwd moest worden.
Architect Ir. J.G.C Franssen uit Roermond werd benaderd om een ontwerp te maken voor de kerk in Hegelsom. Op 18 augustus 1932 vond de aanbesteding van de kerk en de pastorie plaats. De aannemer was de firma L. Everaerts uit Horst.

Een Bisschoppelijk schrijven van 22 oktober 1933 maakte de officiële oprichting van het rectoraat bekend. De grenzen van het rectoraat werd bepaald door het toenmalige kerkbestuur, dat bestond uit:
Mathijs Litjens, Gerard Hoeijmakers, Antoon van Rens, Willem Keijsers, Theodoor Willems en Mathijs Lenssen. De kerk van Hegelsom is een van de weinige kerken in de omgeving die niet verwoest is tijdens de oorlog.
Het interieur en de muurschilderingen dateren nog uit de bouwtijd.
Tot 1939 werd in de kerk van Hegelsom gebruik gemaakt van een harmonium. In 1939 kreeg de kerk de beschikking over een orgel, dat in 1897 gebouwd was voor de kerk in Tongelre bij Eindhoven.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie