Kerk Broekhuizenvorst

29-12-2009 door: Redactie
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks 'kerken in Horst aan de Maas' wordt de geschiedenis van deze vaak prachtige grote gebouwen verteld. Deze week de H. Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst.
H. Naam Jezuskerk Broekhuizenvorst

De eerste vermelding van een kerk in Broekhuizenvorst stamt uit 1214. Die kerk heette de Salvatorkerk of Heilige Verlosserkerk. De kerk had ook een toren die dateerde van eind 13de of begin 14de eeuw. Gedurende de eeuwen daarna werd de kerk verschillende keren verbouwd en vergroot. Om onbekende reden wijzigde men de naam van de kerk rond 1800 in de Allerzoetste Naam van de H. Jezus.

Tussen 1880 en 1884 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van Johan Kayser. Tussen 1920 en 1930 volgde een nieuwe restauratie, uitgevoerd door Jules Kayser, de zoon van Johan Kayser. In 1944 kwam de kerk van Broekhuizenvorst in de vuurlinie te liggen werd daardoor verwoest. Hierdoor verdwenen historische muurschilderingen met de ingestorte muren. Tussen de verwoesting en de ingebruikname van de nieuw te bouwen kerk fungeerde de cafézaal als noodkerk.

Onmiddellijk na de oorlog besloot men de kerk te herbouwen. Wel diende de kerk te worden uitgebreid omdat de vorige te klein werd voor de parochie. Monumentenzorg streefde ernaar de kerk, vooral aan de buitenkant, zo authentiek mogelijk te herstellen. Het kerkbestuur had de voorkeur voor architect Kayser, maar uiteindelijk koos men voor architect Swinkels, die ook de kerk van Broekhuizen ontwierp. In 1946 kwam hij met het eerste ontwerp. Al op 8 december 1949 volgde de consecratie van de kerk, door de in Broekhuizenvorst geboren Mgr. Hanssen.

Gebr. Franssen uit Horst bouwde het eerste orgel voor deze kerk in 1845. Dat werd vervangen door een nieuw orgel in 1914, gebouwd door Winkels uit Boxmeer. Het in 1944 verwoeste orgel werd in 1950 vervangen door een nieuw exemplaar, gebouwd door Verschuren orgelbouw uit Heythuizen. De H. Naam Jezuskerk is op dit moment in gebruik als R.K. Kerk van de parochie H. Naam Jezus in Broekhuizenvorst.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie