Fusiedatum nadert

1-11-2009 door: Redactie
De dienstverlening van de fusiegemeente Horst aan de Maas zal waarschijnlijk vanaf 1 januari geconcentreerd worden in Horst. De burgemeesters van de betrokken gemeenten zijn het eens over de sluiting van de gemeentehuizen in Meerlo en Sevenum.

Op basis van de ervaringen tot nu toe zal de dienstverlening in Sevenum en Meerlo-Wanssum zich al vanaf 1 oktober meer richten op het maken van 'afspraken op maat'. Vanaf die datum wordt een aantal loketten gesloten in Meerlo (loketten Burgerzaken en Belastingen blijven gehandhaafd) en in Sevenum vervalt de avondopenstelling (met uitzondering van loket Burgerzaken).

Dienstverlening vanuit Horst
In verband met de start van de fusiegemeente Horst aan de Maas is duidelijkheid gewenst over de bestemming van de gemeentehuizen. De burgemeesters van Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum zijn het er over eens dat de dienstverlening vanaf 1 januari 2010 vanuit Horst plaats zal vinden. Dit betekent dat de gemeentehuizen in Sevenum en Meerlo gesloten worden en dat de medewerkers van de nieuwe gemeente in Horst gehuisvest zullen worden. Op 6 oktober zullen de gezamenlijke colleges van de partners hierover een standpunt innemen.

Tijdelijke kantoorvoorziening
Met betrekking tot de definitieve huisvesting van de medewerkers en dienstverlening van de fusiegemeente in het gemeentehuis in Horst wordt een nader onderzoek verricht. Vanaf 1 januari 2010 is een tijdelijke oplossing noodzakelijk voor de huisvesting van de medewerkers in Horst. Voor zover medewerkers niet ondergebracht kunnen worden in het gemeentehuis, zou overwogen kunnen worden om een tijdelijke kantoorvoorziening te realiseren bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg in Horst. De mogelijkheden wat dit betreft worden nader onderzocht.

Afspraak op maat
Met deze ontwikkeling in het vooruitzicht is ook de huidige dienstverlening in Sevenum en Meerlo nader onder de loep genomen. Nu de fusiedatum nadert, blijkt dat steeds meer zaken vanuit Horst gecoördineerd worden. Het ligt dan ook voor de hand dat de loketfuncties meer geconcentreerd worden in Horst en dat de dienstverlening in Meerlo en Sevenum zich meer zal gaan richten op het maken van afspraken op maat. Dus afspraken waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de burgers m.b.t. het tijdstip en de locatie. Deze aanpak geldt ook als testcase voor de dienstverlening van de nieuwe gemeente na 1 januari 2010. Verbetering van de dienstverlening staat hoog in het vaandel bij de fusiegemeente.
Een gevolg van deze aanpak is dat de loketfunctie in het gemeentehuis in Meerlo vanaf 1 oktober 2009 alleen nog geldt voor burgerzaken en belastingen. In Sevenum vervalt vanaf die datum de avondopenstelling op dinsdagavond.

Meer informatie
De komende tijd worden de inwoners van de gemeente Sevenum en Meerlo-Wanssum nader geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van de dienstverlening van de fusiegemeente.
 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie