Gemeente presenteert sluitende begroting

1-4-2010 door: Redactie
Het College van Burgemeester en Wethouders presenteert volgende week dinsdag haar sluitende begroting aan de gemeenteraad. De begroting, die tot en met 2013 is opgesteld, brengt geen extra lastenverhogingen voor inwoners, bedrijven en instellingen met zich mee. Dit ondanks de crisis die volgens het college ook de gemeente Horst aan de Maas treft.

Toch is het niet alleen maar feest in de catacomben van het gemeentehuis. Verwacht wordt namelijk dat het Rijk in 2012 stevig zal doorpakken met bezuinigingen, die naar alle waarschijnlijkheid ook hun weerslag zullen hebben op de gemeentelijke inkomsten.

Met dit in het vooruitzicht stuurt het coalitieakkoord er op aan om mogelijkheden te zoeken om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. De gemeente gaat dus op de kleintjes letten.
Om de raad de ruimte te bieden om alle projecten nog eens af te wegen in het kader van die toekomstige bezuinigingen worden verschillende projecten wel voorbereid maar niet uitgevoerd. De plannen voor een fietspad langs de Grubbenvorsterweg in Sevenum lijken hierdoor op de lange baan geschoven te worden. Het College gaat wel met de raad een meerjarig investeringsschema voor dit soort projecten uitwerken. Het College heeft toch voorgesteld om de projecten 'Sportpark Zuid', 'Brede School Megelsheim', 'verplaatsing de Dobbelsteen' en 'BMV Kronenberg' wel uit te voeren. Dit om de al aangegane juridische en financiële verplichtingen na te komen.

Ook het project 'de Wingerd' zal worden uitgevoerd. Wethouder Freek Seelen meldde aan Dagblad de Limburger dat het plan voldoet aan de eisen zoals deze door de raad van de voormalige gemeente Sevenum is geformuleerd.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie