Geen nieuwe megastallen in Limburg

29-4-2010 door: Redactie
Op 15 april deed Richard van Weegen, fractievoorzitter van de PvdA-PK in Horst aan de Maas, een oproep aan de leden van Provinciale Staten van Limburg om net als in Brabant de bouw van nieuwe megastallen te voorkomen. Deze oproep is mij uit het hart gegrepen.

De provincie moet en kan de regie nemen om een wildgroei aan nieuwe industriële landbouw in Limburg tegen te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat de concentratie fijn stof verder stijgt, dat mensen het risico lopen om ziek te worden en dat kleine en modale boerenbedrijven worden opgeslokt door megabedrijven.
Ik onderschrijf de oproep van Richard van der Weegen dan ook voor de volle honderd procent. De afgelopen jaren is er door Provinciale Staten regelmatig gesproken over de intensieve veehouderij. De inwoners van Grubbenvorst kregen het met een burgerinitiatief voor elkaar dat er in het provinciehuis werd gesproken over het tegengaan van megastallen. Tijdens de discussie over Klavertje 4 werd gesproken over nieuwe industriële landbouw in de regio Venlo. En vorige maand nog probeerden een aantal partijen, waaronder de SP, in navolging van Brabant te voorkomen dat er nieuwe megastallen in Limburg worden bijgebouwd.

Veel partijen in het provinciehuis hebben inmiddels wel duidelijk dat het ernst is en dat er snel provinciale afspraken moeten worden gemaakt over de industriële landbouw. Vier partijen in Provinciale Staten vormen echter een uitzondering. CDA, VVD, PNL en PvdA (Richard van der Weegen zijn eigen partij), hebben keer op keer aangegeven niets te zien in een beperking van de grootte van veebedrijven in Limburg.
Begin 2009 stemde de PvdA tegen het burgerinitiatief van de mensen in Grubbenvorst. De partij stemde hiermee tegen een voorstel waarin de grootte van stallen in Limburg werd beperkt. Later dat jaar stemde de PvdA voor het voorstel voor Klavertje 4 waarin een aantal gebieden zijn aangewezen waar ruimte is voor de intensieve landbouw. En afgelopen maand was de PvdA er zelfs tegen om te praten over het weren van nieuwe megastallen in Limburg.
Ik zie de oproep van Richard van der Weegen vooral als een signaal naar zijn partijgenoten in Maastricht om eindelijk eens te luisteren naar de mensen en de gezondheidsrisico's serieus te nemen. Hopelijk leidt zijn oproep tot een draai van de PvdA in de Staten die ook na de verkiezingen stand houdt.

Thijs Coppus
Horst
fractievoorzitter SP Provinciale Staten

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie