Een half jaar aan de gang

29-7-2010 door: Redactie
We zijn ruim een half jaar op weg met de nieuwe gemeente. Je merkt dat alles tijd nodig heeft om zijn plaats te vinden. Dat begint bij de ambtelijke organisatie. Het samenvoegen van gemeentes is iets dat veel tijd nodig heeft om zaken intern op orde te stellen. Daardoor hebben we als CDA-fractie gemerkt dat de agenda's van de raadsver­gaderingen vrij beperkt waren. Uiteraard hebben we wel gesproken over bepaalde harmonisatievoorstellen en andere formaliteiten met betrekking tot de herindeling.

Wat betreft gemeentelijke heffingen, subsidieverstrekkingen en dergelijke hadden de drie voormalige gemeentes verschillende tarieven. Als het gaat om kosten voor de burgers, dan zou het mooi zijn als we van de drie tarieven overal het laagste tarief zouden pakken. Gaat het om subsidieverstrekking dan lijkt het voor de burgers het beste om overal het hoogste tarief te nemen. Als je op die manier echter de zaken harmoniseert, dan doe je je als gemeente op financieel gebied tekort. En juist op het gebied van financiën gaan we een moeilijke tijd tegemoet.

De komende jaren moeten er miljoenen euro's per jaar bezuinigd worden. Daarbij zullen ook keuzes gemaakt moeten worden die de burgers raken. Het is echter onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan een financieel gezonde gemeente waar het goed wonen, werken en leven is!

Als CDA-fractie begonnen we met hooggespannen verwachtingen; een nieuwe, grote gemeente waar veel te doen is. Het eerste half jaar heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van de interne organisatie.
Het is belangrijk dat die goed staat. Immers dat is het fundament onder onze gemeente. Alleen met een slagvaardige organisatie krijgen we zaken geregeld. Nu die organisatie staat, wordt het zaak om dingen te gaan realiseren die we u hebben beloofd. Na de zomer kunnen we als gemeenteraad dan ook volop aan de bak. En ik kan u melden: het CDA is er klaar voor. Namens het CDA Horst aan de Maas wens ik u voor nu een fijne vakantie!

Rudy Tegels
fractievoorzitter CDA

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie