Duidelijkheid over bezuinigingen

1-7-2010 door: Redactie
De verkiezingen zijn achter de rug. De burgers hebben hun mening gegeven. Er wordt nog steeds veel nagepraat, maar ook vooruit gekeken. De grote vraag is hoe deze uitslag vertaald zal worden in een coalitie en een regeerakkoord.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of we door de kat of door de hond gebeten zullen worden, maar wel is duidelijk dát we gebeten zullen we worden! Elke coalitie zal fors bezuinigen op het gemeentefonds en dat betekent minder inkomsten voor de gemeente. De belangrijkste vraag is hoe de pijn voor de gemeente, de verenigingen en de burgers zoveel mogelijk beperkt kan worden.
Eerder heeft de coalitie aangegeven dat de bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van de dienstverlening en ook dat de lasten voor de burgers en bedrijven niet verhoogd zullen worden.

D66 vreest dat deze beloftes niet nagekomen zullen worden, maar het is een beetje te gemakkelijk om dan weer te praten van "gebroken ­beloftes", zoals in de verkiezingstijd.
De besprekingen over de bezuinigingen beginnen volgende week en de besluitvorming zal waarschijnlijk na de zomer worden afgerond. De inbreng van D66 zal daarbij gebaseerd zijn op hetgeen in ons verkiezingsprogramma stond en de informatie die wij ­rechtstreeks van u krijgen.

Daarnaast hecht D66, zoals bekend, veel waarde aan openheid en duidelijke informatie naar de burgers. Dus naast de inhoudelijke inbreng zullen wij dan ook aandacht vragen voor een open en transparante besluitvorming en voor open en duidelijke informatie naar de burgers.
Burgers hebben recht op heldere informatie en D66 zal zich ervoor inzetten om dat te realiseren.
Zoals elke eerste zaterdag van de maand, zitten wij aanstaande zaterdag 3 juli van 11.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst weer klaar met een kopje koffie om met u nog even na te praten over de verkiezingen en vooral om te praten over komende bezuinigingen en allerlei andere gemeentelijke zaken en de standpunten van D66.

Henk Kemperman, fractie­voorzitter D66 Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie