Dorpsraad wil meer bos

5-1-2010 door: Redactie
Om een goede afscherming te krijgen tussen bijvoorbeeld Freshpark Venlo, Greenpark en de Greenportlane is er volgens de Grubbenvorster dorpraad meer bosbeplanting nodig.
Dit is de reactie die de dorpsraad geeft op het voorstel van de nieuwe structuurvisie voor het dorp. Die visie zou een beeld moeten geven over hoe Grubbenvorst er in 2040 eruit zou moeten zien.

De gemeente wil bossen aanplanten aan de zuidzijde van het dorp om het dorp meer af te schermen van de grotere bedrijfsterreinen. Maar dit geplande bos is volgens de dorpsraad veel te klein.
Ook wil de dorpsraad geen massale woningbouw in het Maasgebied. Woningen met twee tot drie lagen met kap buiten het centrum is al helemaal uit den boze.
En dan is er nog de nieuwe sportaccommodatie. Er was eerder al sprake dat men een sportpark aan de Maas wilde, maar dit bleek niet mogelijk te zijn. Het nieuwe sportpark zou volgens de raad niet perse bij de voetbalvelden van GFC'33 hoeven te komen. Als nieuwe optie wordt een plek bij woongebied De Comert richting Lottum genoemd.
Tevreden is de dorpsraad over de plannen om de knip in de Venlosche weg te halen en voor een natuurpark aan de Maas.

Wethouder Leon Litjens wil nog niet reageren op de standpunten van de dorpsraad. Hij wacht eerst alle reacties af en kijkt dan wat hij ermee gaat doen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie