De intensieve veehouderij

15-4-2010 door: Redactie
Voor- en tegenstanders van de verdere intensivering van de intensieve veehouderij verschillen van mening over de Brabantse aanpak. Wij vinden het in ieder geval prima dat die provincie de regie pakt. De regie op de Landbouw Ontwikkelings Gebieden, (LOG's), op maatvoering, het vraagstuk schaalvergroting 'an sich' en op volksgezondheid.

De afgelopen maanden zijn wij er regelmatig van beticht dat we gedraaid hebben in het dossier Nieuw Gemengd Bedrijf(NGB). Absolute onzin. We vinden nog steeds dat bedrijven als het NGB voor onze LOG's, dicht bij de kernen, een behoorlijke maat te groot zijn voor ons platteland. We moeten op nationale schaal een antwoord krijgen op de vraag of we deze schaalsprongen willen en zo ja, waar we die dan de ruimte bieden. Dat neemt niet weg dat wij mee zullen sturen op de kwaliteit van de LOG's.

Critici keuren het beleid van Brabant af. Het zou juist leiden tot minder kwaliteit. Wij stellen echter vast dat de meeste andere reconstructieprovincies inmiddels wel kaders hebben vastgesteld en de regie hebben gepakt in het belang van burgers, milieu, sector en kwaliteit van het platteland. Limburg kan onmogelijk achterblijven. Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van de sector, wij zijn niet tegen schaalvergroting, maar durf grenzen te stellen! Er is ook een toekomst voor de sector met grenzen. Nu stelt men ruim drie hectare nodig te hebben en krijgen we bedrijven met ruim 1,2 miljoen kippen en ruim 30.000 varkens. De energiecentrales schieten als paddenstoelen uit de grond. Wat is het over tien jaar? Het dubbele? Dat kan ons mooie platteland niet dragen. We hebben er simpelweg de ruimte niet voor, zeker niet als we ook andere agrarische sectoren, toerisme, natuur en leefbaarheid hoog in het vaandel hebben staan. Kwaliteit kan prima samengaan met grenzen aan ruimte. Ook op 1,5 hectare kan een kwalitatief sterk en toekomstbestendig bedrijf opereren. Landschappelijke inpassing heeft z'n grenzen. Een NGB ter grootte van circa 280 bij 120 meter en 14 meter hoogte is een fabriek en past niet in een landelijke omgeving.
Natuurlijk heeft het NGB innovatieve en duurzame elementen. Met name de gesloten keten van het kippenbedrijf, de kip wordt er geboren en geslacht, heeft grote voordelen. De prijs die daarvoor moet worden betaald is echter te hoog. Een enorme hoeveelheid dieren op één locatie met negatieve gevolgen voor volksgezondheid, milieu, openheid platteland en verkeer. De kans op dierziekten wordt beperkt door de gesloten keten van het bedrijf. Daar staat tegenover dat met zoveel dieren op één locatie de kans op dierziekten juist weer groter wordt. Wanneer er een ziekte uitbreekt zijn de gevolgen desastreus. Het ontbreekt aan maatschappelijk draagvlak voor een verdere intensivering van de intensieve veehouderij. Het scharrelei is de norm geworden. Iedere supermarkt, zelfs de discounters, verkoopt tegenwoordig ook biologisch vlees.

Al het varkensvlees dat Albert Heijn verkoopt heeft in 2011 het 'Beter Leven' kenmerk van de dierenbescherming. De supermarkten zullen de consument het laatste zetje geven om 'scharrelvlees' net zo normaal te gaan vinden dan een 'scharrelei'.
Wij hopen dat ook de Staten van Limburg de regie pakt en grenzen durft te stellen. In Limburg was er een burgerinitiatief met ruim 4.000 handtekeningen. Een helder signaal van een bezorgde bevolking. In Limburg is het aantal varkens en kippen in vier jaar tijd met circa 10 procent gegroeid. Met alleen de komst van het NGB groeit het aantal kippen met 10%. Met alleen de invulling van het LOG Witveld groeit het aantal varkens nog eens met minimaal drie procent. Er zouden toch maar nauwelijks dieren bijkomen? De reconstructie is aan het mislukken. Er is nog zoveel onduidelijk over de effecten van megabedrijven. Onderzoeken spreken elkaar tegen. Landelijk loopt er een groot onderzoek naar de effecten voor de volksgezondheid. Wacht de uitkomsten af en maak nu een pas op de plaats! Op het vlak van volksgezondheid, met name fijnstof en het uitbreken van dierziekten, mogen we geen risico's nemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in een eerder onderzoek gesteld dat de afstand tussen varkens en kippen 1,5 tot 2 kilometer moet zijn om de kans op verspreiding van dierziektes te beperken. Dit afstandscriterium wordt in het LOG Witveld genegeerd. Het NGB komt op een paar honderd meter van enkele zeer grote varkensbedrijven te liggen. Gedeputeerde Driessen stelt dat er geen dieren uit Brabant naar Limburg komen. De ­werkelijkheid is anders. Er komt een NGB met 1,2 miljoen kippen uit Brabant. In de
gebiedsvisie LOG Witveld is bepaald dat er ook ruimte is voor nieuwe bedrijven afkomstig uit het zuidelijk reconstructiegebied. Bedrijven moeten dan wel aantoonbaar duurzaam en innovatief zijn. De deur staat dus wel degelijk op een kier voor Brabantse bedrijven.

Richard van der Weegen,
raadslid en fractievoorzitter
PvdA-PK, Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie