Contact met inwoners gemeente

22-4-2010 door: Redactie
Wethouder Ger van Rensch heeft een goed initiatief genomen om het contact met de burgers nog gemakkelijker te maken. Hij is elke vrijdagmiddag aanwezig in de bibliotheek van Horst en daar aanspreekbaar voor burgers. Gezien de reacties en de bezoekers lijkt dit te werken.

D66 is ook op zoek naar een extra mogelijkheid om in contact te komen met onze mede-inwoners. En op basis van het spreekwoord: 'Beter goed gejat, dan slecht bedacht' hebben we besloten ook de bibliotheek in Horst daarvoor te gebruiken. Wij hebben daarvoor de bibliotheek benaderd. De bieb is van mening dat een dergelijk initiatief prima past bij haar informatieve functie en wil hier graag aan mee wil werken.

Wij beginnen hiermee op zaterdag 8 mei. We zijn die dag van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig in de bibliotheek van Horst, adres: Librije 60.
Daarna zullen we iedere eerste ­zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn in de bibliotheek van Horst. Iedereen is dan welkom voor een praatje, met een vraag of kritische opmerking over allerlei gemeentelijke zaken in het algemeen en de standpunten van D66 in het bijzonder. Wij zorgen voor een kopje koffie. Tot ziens in de bibliotheek.

Henk Kemperman
fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie