Computer

5-4-2012 door: Cactus
De problemen met de computer, zakelijk of privé, treffen bijna iedereen die voortvarend mailt of met internet bezig is. Soms kun je dan zelf het probleem oplossen maar dikwijls is de hulp van deskundigen nodig. Deze kijken even, drukken op een paar knoppen en zeggen al gauw dat het probleem is opgelost. Ter lering ende vermaak gaat de gebruiker weer over tot de orde van de dag.

Maar zo langzamerhand komen er zoveel nieuwe elektronische grapjes als iPad, iPod enzovoorts, dat het voor de leek er niet overzichtelijker op wordt. Voor senioren is er nu een computermagazine dat probeert om de leek dichter bij het fenomeen te brengen en hoera, dat werkt! Rustig gezeten in een stoel, blad erbij en al lerend hoe opa voor de kleinkinderen de weg zoekt in de electronica-wildernis. En dan komt er een bepaald moment dat één van die jongelui lachend binnenkomt en de vraag stelt of opa nog hulp nodig heeft. “Anders wil ik je wel even helpen.” Het computer-taalgebruik is voor de moderne jeugd al net zo eenvoudig als de gewone spreektaal. En dat is maar goed ook, de toekomst is volledig op de computer afgestemd.

Voor de ouderen blijft het een prachtig speeltje, zij het dat dit speeltje goed en verstandig moet worden gebruikt. De mogelijkheden die internet biedt, zijn voor nieuwe computergebruikers een kijkje in een wereld die ze vooraf niet voor mogelijk hadden gehouden. Het Googlen is duidelijk weer heel iets anders dan het gegoochel van vroeger.

Inderdaad is de wereld dichterbij gekomen, een wereld die stikvol verrassingen zit en waarbij met een verstandig gebruik de hersens kunnen worden geslepen. Het ouder worden kan zo een feest worden, een feest omdat er weer op niveau gecommuniceerd kan worden met kinderen en kleinkinderen. En dat kwam toch een beetje in de verdrukking?

Cactus 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie