Centrale ontmoetingsruimte

12-11-2009 door: Redactie
Sinds bekend is dat verpleeghuis Elzenhorst wordt afgebroken, in verband met de realisering van Hof te Berkel, is door het CDA in Horst aan de Maas al meerdere malen aandacht gevraagd voor het ontbreken van een centrale ontmoetingsruimte. Diverse malen is aan de wethouder gevraagd om dit aan te kaarten bij de Zorggroep. Met als resultaat telkens dezelfde reactie van de Zorggroep, maar wat helaas geen antwoord was op de vraag.
Met afbraak van verpleeghuis Elzenhorst gaat ontmoetingsruimte verloren

Een centrale ontmoetingsruimte is voor ouderen van groot belang voor de sociale contacten met en onder elkaar. Daarnaast is dit ook belangrijk bij de contacten met familie, vrienden en kennissen. De huidige ruimten worden veelvuldig en intensief gebruikt, tot grote tevredenheid van de bewoners. Vorige week waren er een groot aantal CDA-leden op bezoek bij Elzenhorst en Berkele Heem en deze leden werden vele malen aangesproken door bewoners en vrijwilligers. Deze mensen uitten hun ongerustheid over de huidige plannen.

Het ontbreken van een centrale ontmoetingsruimte in de nieuwe plannen is dan ook onbegrijpelijk. Mede naar aanleiding van een artikel, op 22 oktober, hebben bewoners en vrijwilligers bij een handtekeningenactie 272 handtekeningen opgehaald. Ze hebben een indringende oproep gedaan aan alle betrokken partijen om in goed overleg met elkaar nog een keer naar de plannen te kijken. Verder is het belangrijk om de wensen van de bewoners hier nadrukkelijk in mee te nemen. In dit stadium moet al een goede oplossing gecreëerd worden voor de centrale ontmoetingsruimte, voordat met de feitelijke verbouwing wordt begonnen. Een oplossing die ook de goedkeuring heeft van de betrokken bewoners en vrijwilligers.

Het CDA in Horst aan de Maas doet deze week dan ook een dringend beroep op het college om, in de contacten met de Zorggroep, de wensen van de bewoners en vrijwilligers met betrekking tot een centrale ontmoetingsruimte centraal te stellen. Het is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de Zorggroep, maar de gemeente is in het realiseren van dit plan een belangrijke partner. Als politiek vertegenwoordigen zij alle inwoners in Horst aan de Maas en in dit geval is er speciale aandacht van het college voor deze groep ouderen nodig. Zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen in eigen dorp of buurt is het streven. Daar waar mensen aangewezen zijn op voorzieningen als Hof te Berkel, moeten we er ook voor zorgen dat het hier aangenaam wonen en verblijven is.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie