Campagneboek van Raymond Knops

3-6-2010 door: Redactie
Nu we de opening van het campagnehuis achter de rug hebben, draait de campagne op volle toeren en kleurt ook het Limburgse landschap "groen". Hier hebben we met het campagneteam bestaande uit tientallen vrijwilligers, weken naar toe gewerkt!

Ondanks het feit dat alles nu in het teken staat van campagne, gaat het werk als Kamerlid ook gewoon door. Zo verdedigde ik zondag nog mijn rapport over tactische kern­wapens voor de NAVO-Assemblee die deze keer in Letland bijeenkwam. Naast mijn rol als regionaal Kamerlid, word ik ook als defensiewoordvoerder ingezet in de landelijke CDA-campagne. Afgelopen week had ik daarom tevens twee defensiedebatten in Den Haag en Delft.

Dinsdag hebben we in mijn campagnehuis een zeer interessante ­bijeenkomst over de zorg gehad, ­waarbij mensen die op enigerlei wijze met de zorg te maken hebben, als cliënt of als medewerker, samen met mij in gesprek gingen over waar het goed gaat en waar het beter moet. De hardnekkige bureaucratie moet nu eens echt aangepakt worden. Goede zorg mag immers geen zorg zijn!

Woensdag moest ik de campagne wederom even onderbreken omdat een aantal linkse partijen de Kamer heeft teruggeroepen van reces vanwege de discussie over de JSF. En dat terwijl dit dossier door de Kamer zelf al controversieel werd verklaard waardoor er sowieso geen besluiten meer over genomen worden totdat er een nieuw Kabinet is. Dus wat ons betreft in dit geval een overbodig debat.
De komende dagen zijn goed gevuld met onder meer donderdag (vanavond) een spreekbeurt in Venray samen met minister Donner, vrijdag een bijeenkomst in mijn campagnehuis met Gerd Leers over o.a. publiek leiderschap, komend weekend canvasmomenten op diverse locaties in heel Limburg en maandag opnames voor TV Limburg en de algemene ledenvergadering van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

De dag voor de verkiezingen kunt u mij treffen op de weekmarkt in Horst en 's avonds bij het TV debat op L1 Laat. U bent ­tijdens winkeluren van harte welkom in het campagnehuis aan de Kerkstraat 5 in Horst. De koffie met wafels staan voor u klaar! Tevens kunt u mij ­bereiken via r.knops@tweedekamer.nl of 06-18305933.
Graag blijf ik de belangen van deze regio optimaal behartigen. Met de campagne werken we toe naar 9 juni om daarna weer mijn werkzaamheden voor Limburg te kunnen voortzetten. Hopelijk mag ik op u rekenen, dan kunt u de komende jaren weer op mij rekenen!

Raymond Knops
Lid Tweede Kamer voor het CDA

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie