Buurt voert actie voor fietspad

1-4-2010 door: Redactie
De voormalige gemeente Sevenum heeft begin 2009 de plannen voor het fietspad in gang gezet. Nadat vrijwel alle bewoners het belang van het geheel vrijliggende fietspad (vanuit duurzaam veilig) onderschreef, is de gemeente gestart met de voorbereidingen en het regelen van de financiën. Buurtbewoners vernamen tussendoor van gemeente en wethouder dat het financieel rond was en men spoedig aan de slag wilde gaan.

Het was een donderslag bij heldere hemel om te vernemen dat de gemeente zich nu herbezint en het fietspad heroverweegt. Dit is voor de buurt en velen met ons niet te verkroppen. We hebben een dringend beroep gedaan op College en Raad en bezuinigingsalternatieven bij de uitvoering fietspad meegegeven.
Zeer voortvarend zijn vele ­handtekeningen verzameld van bewoners, die samen strijden voor het fietspad. Zowel jong als oud zet zich in en ook vele andere bewoners in Sevenum en Grubbenvorst steunen het initiatief om hier een verkeersveilige route te verkrijgen voor fietsers en wandelaars. De buurtbewoners roepen de gemeente op om bij de definitieve keuzes het fietspad juist wel uit te voeren (mogelijk met alternatieve oplossing bij spoorwegovergang), zodat na eerdere beloftes daad bij het woord wordt gevoegd en de term agreatief en kindvriendelijk eind 2010 aan het begin van de Grubbenvorsterweg kan worden opgehangen.

Ondersteunt u deze actie voor realisatie fietspad Grubbenvorsterweg?
Stuur een mail naar ron_janssen@planet.nl, zodat we dit ook kunnen aanbieden aan college en het brede draagvlak en betrokkenheid aanleg fietspad kunnen overhandigen.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie