'Bouwen eigen beheer' Hegelsom

10-12-2009 door: Redactie
Dinsdag 15 december start de dorpsraad Hegelsom het project 'bouwen in eigen beheer in Hegelsom', in soos Phoenix. In het dorpsontwikkelingsplan van eind 2008 staat aangegeven dat er behoefte is aan meer woningbouw voor starters in Hegelsom.
Jongeren die zich nog aan willen sluiten kunnen zich melden bij het secretariaat van de dorpsraad (Bosstraat 13 in Hegelsom).
Na een oproep en een tweetal informatiebijeenkomsten blijkt dat er momenteel door veertien jongeren concreet belangstelling staat om aan het project 'bouwen in eigen beheer' deel te nemen.
De ervaringen vanuit Lottum en Griendtsveen worden in het project meegenomen.

Wethouder Arie Stas heeft de ­toezegging gedaan vanuit de ­gemeente voor het beschikbaar ­stellen van de bouwgronden.
Voor de jongeren uit Hegelsom is dit zeer aantrekkelijk, gezien het feit dat er tussen de 30.000 en 40.000 euro goedkoper gebouwd kan worden. Huizen die men nog geheel naar eigen wensen kan realiseren.
De dorpsraad vindt het belangrijk dat de jongeren in hun eigen kern blijven wonen.
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie