Bibliotheek, meer dan een huis met boeken

24-5-2012 door: Bram Hendrix
In de visie van Essentie zijn bezuinigingen op het bibliotheekwerk niet te voorkomen. Op dit moment geeft de gemeente veel geld uit aan de bibliotheek. Dat moet anders omdat de bibliotheekwereld de komende jaren zal veranderen maar ook omdat de gemeentefinanciën onder druk staan. Echter, nu besluiten tot sluiting van bibliotheken gaat ons veel te snel. Eerst moet er een nieuwe en breed gedragen visie op bibliotheekwerk gemaakt worden.

De huidige bibliotheken zijn een poort tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie met als doel ontwikkeling en educatie. Bovendien zijn bibliotheken een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor inwoners van jong tot oud. Tegenwoordig komt kennis en informatie niet alleen meer uit boeken, maar vooral ook via nieuwe (snelle) media, overal waar je maar wilt. Dat is de reden dat wij willen inzetten op bibliotheekvernieuwing.

Daarnaast kost het bibliotheekwerk in Horst aan de Maas jaarlijks meer dan één miljoen euro. Er zijn weinig verenigingen of instellingen in Horst aan de Maas die omgerekend per lid of inwoner zoveel geld ontvangen als de bibliotheek. Wij denken dat dit goedkoper kan, maar ook goedkoper moet om de gemeentelijke begroting beter te laten sluiten. Al met al, verandering is noodzakelijk.

Essentie wil een fundamentele discussie rondom het bibliotheekwerk. Deze discussie moet gevoerd worden voordat we onze oude schoenen weggooien. Wij hebben twee doelstellingen:

• Ontwikkelen van een visie op het bibliotheekwerk voor de toekomst;

• Het realiseren van een bezuinigingsslag.

Een goede visie is belangrijk om zoveel mogelijk inwoners, op de juiste wijze, toegang te geven tot de poort van kennis. Is dit dan dienstverlening door een bibliotheek of anderszins? Moet er wel of geen vestiging zijn? Indien ja, is dit dan een centrale vestiging of moeten er juist meerdere kleinere vestigingen komen? Of combineren we het met andere reeds bestaande ontmoetingsplekken? Welke producten of diensten levert men dan? Kortom, nog vele vragen die beantwoord moeten worden.

Essentie daagt Horst aan de Maas uit een scherpe visie neer te zetten. Heeft u behoefte om te reageren of heeft u goede ideeën? Ga dan naar www.kiesessentie.nl

Bram Hendrix,

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie