Toch geen bezuiniging personeel gemeente

15-6-2017 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas gaat de in 2013 geplande bezuiniging van 1 miljoen euro op personeelskosten terugdraaien. In plaats daarvan wordt er juist 1,5 miljoen euro ge´nvesteerd in personeel.

In 2013 besloot de gemeente met ingang van 2018 1 miljoen euro te gaan bezuinigen op personeelskosten, vanwege de financieel-economische crisis. Het College van B&W stelt de gemeenteraad nu voor deze bezuiniging terug te draaien. Het bezuinigingsbedrag blijkt niet houdbaar, stelt het College van B&W. “Door nieuwe taken en ontwikkelingen is de werkdruk de laatste jaren gestegen tot een onhoudbaar niveau”, aldus het gemeentebestuur. Zij stelt daarom voor om voor de komende drie jaar het personeelsbudget te verhogen naar 1,5 miljoen euro. Na 2019 wordt verwacht geen aanvullend budget meer nodig te hebben. Het budget bedraagt dan weer 18,4 miljoen euro.

Als de gemeenteraad niet instemt met het voorstel, moeten tijdelijke en inhuurcontracten van personeel worden beëindigd. “Dat heeft verstrekkende gevolgen voor onze organisatie. Kritische bedrijfsprocessen komen dan onder druk te staan, waardoor de doorontwikkeling van de gemeente als organisatie stagneert”, aldus gemeente Horst aan de Maas.

Disclaimer | Copyrightę 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie