Bezoek aan een vrouwengevangenis

11-11-2010 door: Redactie
De vrouwengevangenis in Evertsoord nam zaterdag deel aan de nationale open dag. Tijdens die dag kunnen bezoekers voor een keer per jaar een kijkje nemen achter de normaal gesproken gesloten hekken van de penitentiaire inrichting Ter Peel. De aftrap voor de landelijke open dag van justitie werd dit jaar in Evertsoord verricht door Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bij deze gelegenheid was veel pers aanwezig. Voor HALLO de uitgelezen kans om binnen in de gevangenis foto's te maken.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto

Het oude gebouw van Ter Peel deed tot de jaren zeventig dienst als klooster. In eerste instantie zaten er mannen gevangen in Evertsoord, maar sinds 1988 doet de gevangenis dienst als vrouwengevangenis. De inrichting kent verschillende regimes. Het doet dienst als 'gewone' gevangenis en als huis van bewaring, waar verdachten vast zitten voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in hun zaak.
Gedetineerden kunnen in het laatste deel van hun straf worden geselecteerd voor de beperkt beveiligde of zeer beperkt beveiligde inrichting. Rien van den Broek en Ruud Blommers zijn plaatsvervangend directeur van de vestiging P.I. Zuid-Oost, een koepel van de gevangenissen in Overloon, Roermond en Evertsoord. Volgens Ruud Blommers hebben de gedetineerden in de beperkt beveiligde inrichting meer vrijheden en verantwoordelijkheden.

"Een keer in de vier weken kunnen deze gedetineerden op weekendverlof en ze mogen buiten de inrichting werken", aldus Blommers. "Dit is in het kader van de reïntegratie", vult Rien van den Broek hem aan. "Deze dames gaan zonder begeleiding weg. Er wordt van tevoren advies gevraagd bij het Openbaar Ministerie en de politie en in een aantal gevallen wordt de gemeente ingelicht", aldus Van den Broek. Er wordt gecontroleerd of de gevangene ook naar de afgesproken plek gaat en het gebruik van drank en drugs is verboden. "Als ze wel hebben gebruikt, hebben ze ook meteen hun laatste verlof gehad", zegt Rien van den Broek resoluut. "In het half open gedeelte wordt geacht dat je de verantwoordelijkheden aankunt. Kun je dat niet, dan ga je vrij snel terug naar het gesloten gedeelte."

Een bijzonder onderdeel van het beperkt beveiligde gedeelte is de ruimte waar gedetineerde moeders met hun kinderen van maximaal 4 jaar oud kunnen verblijven. Moeders hebben er iets meer eigen verantwoordelijkheid en eten samen met hun kind. De kinderen gaan overdag naar een kinderdagverblijf. Rien van den Broek: "Het belang van het kind staat hier centraal. Als we denken dat een activiteit voor het kind niet goed is, gaat deze niet door."

Met ongeveer 248 gevangenen is de inrichting in Evertsoord de grootste vrouwengevangenis van Nederland. In Ter Peel zitten vrouwen voor de meest uiteenlopende delicten, van fraude tot zware geweldsdelicten. Ook komen veel vrouwen die op Schiphol worden opgepakt voor het smokkelen van drugs in Evertsoord terecht. In de meeste gevallen heeft iedere gedetineerde een eigen cel, maar er zijn ook cellen waarin vrouwen met z'n tweeën verblijven. "Je zit dan echt op elkaars lip", vertelt Ruud Blommers. "En de celgenoot kies je niet zelf uit, dat bepalen wij. We proberen er wel voor te zorgen dat het matcht, bijvoorbeeld door vrouwen die de zelfde taal spreken of rokers bij elkaar te plaatsen, maar dat lukt niet altijd. Zo'n hotel is het dus niet."

De cellen in Evertsoord zijn kleiner dan de gemiddelde studentenkamer, inclusief douche en wc. Er staat een bed, een tafel, een waterkoker en een kast voor persoonlijke spullen. Een televisie op de cel kan, maar daar moet wel huur voor worden betaald. Ruud Blommers: "Ze kunnen hier werken voor een weekloon dat minder is dan wat ik mijn kinderen als zakgeld geef. De prijs voor de huur van een tv is een kwart van het geld dat ze in een week kunnen verdienen. Dan willen ze vaak nog een sigaretje roken en een telefoonkaart kopen om naar huis te bellen. En als je dan geen geld van het thuisfront krijgt, dan heb je niet veel geld over."

De beide plaatsvervangend directeuren hebben naast Ter Peel ook de mannengevangenissen in Roermond en Overloon onder hun hoede. Het verschil tussen een mannen- en vrouwengevangenis is volgens hen groot. Rien van den Broek: "Als een man in detentie is, komt de vrouw regelmatig op bezoek. Die brengt sigaretten en geld mee en verzorgt in principe de man in detentie. Omgekeerd is dat niet het geval. De meeste vrouwen worden aan hun lot overgelaten en krijgen weinig bezoek. Het gezin ligt op zijn gat omdat de vrouw niet thuis is, kinderen worden elders ondergebracht en manlief gaat zijn neus achterna, en dan druk ik me nog netjes uit. Je ziet de vrouwen hier zitten te wachten op bezoek dat niet komt, dat is heel schrijnend", aldus Van den Broek.

Ook is er een wezenlijk verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om hoe ze zich binnen de gevangenis gedragen. Mannen reageren bij problemen vooral naar buiten en vrouwen eerder naar binnen. Daardoor komt zelfverminking vaker voor bij vrouwen. Toch komt er ook in mannengevangenissen niet zoveel geweld voor als wel eens op televisie wordt voorgespiegeld. Ruud Blommers. "Gevangenen weten dat het gebruik van geweld gevolgen heeft voor hun detentie. Iemand die geweld gebruikt naar medegedetineerden of personeel weet dat hij of zij in ieder geval niet wordt geselecteerd voor een beperkt beveiligde inrichting. En de meesten willen wel contact met het thuisfront en op weekendverlof, dus ze hebben er een belang bij om zich te gedragen. Daarnaast telt het gedrag van de gedetineerde mee in de beoordeling of je vervroegd in vrijheid wordt gesteld", aldus Blommers.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie