Behoefte aan openbaar onderwijs

22-4-2010 door: Redactie
De Noord-Limburgse onderwijsorganisatie Akkoord zal geen nieuwe scholen meer stichten. Dit heeft het interim-bestuur van Akkoord ­besloten. Daarnaast zijn de procedures die Akkoord tegen gemeenten aanspande om nieuwe scholen te kunnen stichten volgens het interim-bestuur "verleden tijd".

Het besluit van Akkoord is erg jammer en heeft veel weg van een sterfhuisconstructie. Juist nu de behoefte aan openbaar onderwijs groeit, besluit het interim-bestuur van dé organisatie voor openbaar onderwijs in de regio dat er geen nieuwe openbare scholen meer bij komen. Toch komt het besluit niet onverwachts. Afgelopen jaar is de discussie over het functioneren van Akkoord opgelaaid. Vorig jaar juli, een dag voor de zomervakantie, werd het bestuur van Akkoord door de gemeenten in de regio ontslagen. Inmiddels is ook de directeur van Akkoord op non-actief gezet. Een volgende stap kan zijn dat de scholen van Akkoord worden ondergebracht bij katholieke onderwijsorganisaties in de regio.

Dit zou betekenen dat Akkoord wordt ontbonden en dat de inboedel wordt verdeeld onder de gemeenten in de regio, een rampzalig scenario.
Afgelopen jaren is de discussie over de toekomst en de inrichting van het openbaar onderwijs in Noord-Limburg opgelaaid. Als Statenlid heb ik met ouders uit Maasbree gesproken die al jarenlang strijden voor een openbare school in hun dorp en als raadslid was ik nauw betrokken bij de omvorming van de Weisterbeek van een katholieke naar een openbare school. In beide gevallen lijkt het er sterk op dat gemeenten bewust kiezen voor bestaande scholen en er absoluut geen zin in hebben om er een nieuwe school bij te krijgen. Hierdoor hebben de ouders het nakijken. Doordat katholieke basisscholen een steeds minder duidelijke identiteit hebben gekregen, is de keuze van veel ouders voor openbaar of katholiek onderwijs de afgelopen jaren steeds minder nadrukkelijk geweest. Toch is de keuze om massaal openbare scholen onder te brengen bij katholieke onderwijsorganisaties een verkeerde. Hierdoor verliezen zowel openbare als katholieke basisscholen hun identiteit en valt er voor ouders niet meer te kiezen voor openbaar of katholiek onderwijs.

Bij het openbaar onderwijs heeft de gemeente een belangrijke rol. Bij bijzonder onderwijs (alle scholen met een bepaalde grondslag), is dit anders. Door alle samenwerkingorganisaties (katholiek en bijzonder) vertroebelt dit en ontstaan er ingewikkelde organisaties die het voor ouders, onderwijzers en bestuurders nodeloos moeilijk maken. En dat terwijl de oplossing gemakkelijk is: een organisatie voor katholiek onderwijs die het onderwijs op katholieke grondslag verzorgt en een organisatie voor openbaar onderwijs die het openbaar onderwijs verzorgt. Hierdoor kunnen ouders kiezen en ontwikkelen scholen een eigen identiteit.
Als politicus maak ik me zorgen over de toekomst van het openbaar onderwijs in Noord-Limburg. Als ouder vind ik het onverteerbaar dat er in Horst geen openbare basisschool is die ook daadwerkelijk onder een stichting voor openbaar onderwijs valt. De komende tijd ga ik kijken welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe openbare school in Horst te stichten. Wordt dus vervolgd.

Thijs Coppus
fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten van Limburg

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie