Glasvezel, de essentie van leefbaar buitengebied

1-9-2016 Advertorial
Daar waar onze gemeenschap in de dorpskernen het vanzelfsprekend vindt om goede aansluitingen te hebben op tv, internet, riool, is het in het buitengebied nog altijd niet vanzelfsprekend. De agrarische sectoren zijn voor het overgrote deel afhankelijk van het buitengebied waar we wonen en werken. En tegelijkertijd zijn wij ook afhankelijk van goede randvoorwaarden in datzelfde buitengebied. Wij hopen dat de raad op 20 september een positief besluit neemt over het item glasvezel buitengebied.
maskTop
Glasvezel, de essentie van leefbaar buitengebied
maskBottom

Het begint al bij onze kinderen. Al vanaf het basisonderwijs wordt het vanzelfsprekend geacht dat kinderen toegang hebben tot het internet voor diverse opdrachten. Ouderen die nog in het buitengebied wonen, zijn of worden meer afhankelijk van zorg en in de toekomst zal ook deze groep steeds meer aangewezen zijn op hulp vanaf een afstand. Een teler die actief is op de veiling wil graag bijna tot op de seconde op de hoogte zijn van de prijzen om een goede deal te maken. Veel van de zaken op het erf lopen via de digitale wereld en dan is een goede verbinding onder alle (weers-)omstandigheden van groot belang. Ook de gemeente en haar organisaties gaan profiteren van dat belang. Denk hierbij aan verplichte monitoring van klimaatsystemen, controles op de vele waterpeilpunten en controles op voedselveiligheid.

Via een glasvezelverbinding is het voor zowel uitvoerende als ook controlerende partijen veel eenvoudiger om elkaar tot dienst te zijn onder alle omstandigheden. Wat te denken van de wens dat we als agrosector steeds actiever worden in het vermarkten van eigen productie en het toegankelijk maken van onze bedrijven richting de maatschappij. Een webshop is leuk, maar zonder een goede verbinding met de buitenwereld wordt het wel een stuk lastiger. Vergeet niet dat ook de moderne agrariër gewoonweg niet meer zonder een goede dataverbinding kan. De bedrijven zijn net zoals de bedrijvigheid in industrie en MKB 24 uur per dag, 7 dagen in de week actief met de daarbij behorende randvoorwaarden.

Een aanverwante ontwikkeling is de vrijkomende agrarische bebouwing. Veel van deze objecten worden omgevormd tot andere bestemmingen en willen we de leefbaarheid van de kleine gemeenschappen in stand houden dan zal dat buitengebied aantrekkelijk moeten zijn en blijven voor investeerders in dat buitengebied. Toerisme is zo’n belangrijke investeerder en daarbij is een goed netwerk voor vele doeleinden onmisbaar.

Op 20 september gaat de raad stemmen over het wel of niet laten slagen van het traject glasvezel in het nog niet verbonden buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. Wij hopen dat de raad kiest voor een gemeente waar iedereen met elkaar in verbinding kan en mag blijven.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie