Documentaire Baersdonck

15-3-2018
Filmmaker Ruud Lenssen maakte een documentaire over de verhuizing van een groepje mensen met een lichte verstandelijke beperking naar De Baersdonck in Grubbenvorst. De documentaire, De Baersdonck – Dichterbij de samenleving, gaat op donderdag 15 maart in première.

Vanuit een beschermde omgeving verhuisden de tien bewoners naar de vrijheid in een hecht dorp. De vraag die in de film gesteld wordt is: Wat doet dit met hen en met de dorpsbewoners?

De huidige bewoners van De Baersdonck hebben in het verleden door hun beperking problemen gehad met bijvoorbeeld verslaving, depressie, agressie, omgaan met geld, functioneren in de samenleving. Hiervoor hebben ze hebben met succes een behandeling ondergaan. Tijdens die behandeling woonden ze in een beschermde omgeving. Voor hun terugkeer in de maatschappij verhuisden ze naar De Baersdonck in Grubbenvorst.

Ruud Lenssen volgde het proces van juli tot en met december 2017: van de voorbereidingen tot en met de verhuizing en de eerste stappen van De Baersdonck-bewoners op weg naar meedoen in het dorp. Hoofdpersonen zijn bewoners Elly en Mehmet, Dichterbij-medewerker Loes Verheggen en dorpsraadvoorzitter Ruud Meijers. “De verschillende perspectieven maken de film interessant”, zegt Ruud. “Elly en Mehmet willen meedoen in het dorp, maar een deel van het dorp is sceptisch: wat zijn dat voor mensen, zorgen ze voor problemen? Medewerkers van Dichterbij zitten daar tussenin, zij zijn de verbindende factor.” Lenssen: “Het is een integer verslag dat recht doet aan de verschillende sentimenten. Je gaat meeleven met Elly en Mehmet op weg om hun droom te realiseren: Elly wil graag met ouderen werken, Mehmets wens is een baantje in de supermarkt. Mooi is ook dat je de angst van de buurt langzaam ziet veranderen in nieuwsgierigheid.”

De première is op donderdag 15 maart in het theater van de Baersdonck. Inloop vanaf 19.00 uur, start voorstelling 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.dichterbij.nl/documentaire

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie