Op zoek naar nieuw geluk

13-9-2017
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 13 september een avond rondom het thema arbeidsmigranten in (Noord-)Limburg. In zaal de Leste Geulde begint het programma om 20.00 uur met een lezing van Hans Kasper gevolgd door een documentaire van Marijn Poels. De avond wordt afgesloten met een debat.

De lezing die wordt gegeven door professor dokter Hans Kasper, wetenschappelijk directeur van Etil bv en hoogleraar marketing en marktonderzoek aan de Universiteit van Maastricht, gaat over arbeidsmigranten die naar Noord-Limburg zijn gekomen om nieuw geluk te vinden. Tijdens de lezing worden de etnografische kenmerken van de migranten, onder andere uit Polen en Marokko, behandeld en wordt er stil gestaan bij de vraag wat hun komst betekende voor de Noord-Limburgse arbeidsmarkt.

Na een pauze wordt de documentaire ‘Twee levens in een hart’ van Marijn Poels vertoond. De film volgt twee Marokkaanse gastarbeiders die ruim vijftig jaar geleden naar Nederland kwamen en die hier zijn gebleven. Het verhaal speelt zich af rondom de stad Oujda in het oosten van Marokko en in Limburg. De film geeft een kijkje in het leven van twee mannen die graag terug willen keren naar hun eigen land, maar krijgen te kampen met problemen rondom cultuurveranderingen zoals kinderen die opgroeien in een Nederlandse cultuur. Na beide programmaonderdelen er de gelegenheid tot discussie rondom het onderwerp.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie