Aanlegpalen OLS verplaatst

7-7-2010 door: Redactie
De aanlegpalen op het OLS-terrein in Grubbenvorst zijn ongeveer vijftig centimeter naar links verplaatst om te voorkomen dat kogels buiten de veilige zone belanden.

Enkele projectielen kwamen zondag bij het begin van de schietwedstrijd op het erf en het dak van een aanwonende terecht. Het schieten vanaf de eerste twintig aanlegpalen werd daarop gestaakt. Enige consternatie was het gevolg omdat de schutters die gebruik maakten van de eerste twintig aanlegpalen niet wisten wat er aan de hand was.
In eerste instantie dacht de ­organisatie van het OLS dat de wind debet was aan het afdwalen van de kogels.

Een kogel bereikt een hoogte van zo'n 350 à 400 meter waarna de ­stuwende kracht wegvalt. Windvlagen kunnen het projectiel dan enigszins verplaatsen waardoor deze op een ­andere plek naar beneden valt dan was voorzien. Of windvlagen daar alleen verantwoordelijk voor zijn is niet meer na te gaan.
Op 150 meter hoogte kan immers een heel ander windveld staan dan op 350 meter hoogte. De onstabiliteit van windkracht en windrichting kan bij een weertype zoals dat afgelopen­ zondag het geval was, enorm ­verschillen.
Volgens Louis Litjens, vice-­president van de OLS-federatie is er bij het intekenen van het terrein een verkeerde tekening gebruikt. "Hoe dat mogelijk is, weet ik ook niet. De richtlijnen voor het opstellen van schuts­bomen en aanlegpalen zijn daar helder in. De schutsbomen en harken stonden wel correct opgesteld. We hebben afgelopen dinsdagmorgen alles nagemeten en toen bleek dat de aanlegpalen niet goed geplaatst waren", aldus de vice-voorzitter. Inmiddels zijn alle 84 aanlegpalen door de organisatie iets naar links verschoven. Het streven is om de schietwedstrijden zaterdag in zijn ­geheel af te werken. Of dat gaat lukken, is maar de vraag met 73 schutterijen. Het ­kavelen begint zaterdag om 10.30 uur.

Voorzitter Hans Relouw van schutterij Sint-Jan uit Grubbenvorst vindt dat de focus nu te zeer gelegd wordt op het foutief plaatsen van de aanleg­palen. "We hebben alles correct uit­gevoerd en ingetekend maar toch gaat er dan iets mis. Ik kan je verzekeren dat zaterdag alle aanlegpalen goed staan. We zoeken in een later stadium wel uit waar de fout is gemaakt." De Grubbenvorster schutterij heeft inmiddels de schade aan het dak van een schuurtje waarop enkele kogels terechtkwamen verholpen.

Burgemeester Kees van Rooij zegt in een reactie dat de verantwoordelijke mensen er goed aan hebben gedaan de schietwedstrijden te ­onderbreken. "Veiligheid moet voorop staan in deze. Bij grote evenementen gaat altijd wel iets mis maar daar moeten we geen drama van maken. Omdat de schietwedstrijden zo dicht bij het dorp plaatsvinden, hebben we juist extra aandacht besteed aan de veilige zone. Waarom er dan toch nog kogels buiten die zone terecht zijn gekomen is mij een raadsel. We zullen als gemeente alle medewerking verlenen aan de OLS-organisatie om een herhaling te voorkomen", aldus de burgervader.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie