Aangifte over 2009

4-3-2010 door: Redactie
'Leuker kunnen we 't niet maken, wel makkelijker'. Met dit motto probeert de belastingdienst u klant≠vriendelijk te benaderen. Er is nog ruim een maand te gaan voordat uw aangifte weg moet zijn.

Als u uw aangifte voor 1 april indient, heeft u voor 1 juni bericht terug. Op de eerste plaats is het natuurlijk van belang dat u uw inkomsten op een rij zet.
Mogelijk bent u al bezig om voorbereidingen te treffen voor de aangifte. Met enig zelfvertrouwen kunt u dit zelf. Echter besteden velen het uit of vullen de formulieren samen met een deskundige in.
Op de eerste plaats dient u een overzicht te hebben van alle ­inkomsten over het jaar 2009.

Jaaropgaven van uzelf en eventueel­ ook die van uw partner, zijn daarvoor het uitgangspunt. Op de jaaropgave staat ook de ingehouden­ loonheffing en de ingehouden bijdrage aan de Zvw, de Zorgverzekeringswet, vermeld. Als er sprake is geweest van arbeid, is ook de hoogte van de arbeidskorting aangegeven. Deze heffingskorting betekent een verlaging van de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting, omdat u arbeid verrichtte. Als u in de leeftijd bent van 57 jaar en jonger betekent dit bijvoorbeeld een arbeidskorting van 1.504 euro. Een hogere leeftijd ­betekent een ­hogere arbeidskorting. De arbeids­korting is niet van toepassing in ­combinatie met een uitkering. Wel zal dan de loonheffing en de bijdrage aan de Zvw aangegeven zijn. Daarnaast kunt u allerlei bij­verdiensten gehad hebben. Uw ­opdrachtgever heeft hier vaak al opgave van gedaan bij de belastingdienst.

U krijgt te maken met omzetbelasting als u, bijvoorbeeld als zzp'er, diensten bij anderen in rekening ­gebracht heeft. Voor de belastingdienst bent u dan onder­nemer. Mogelijk krijgt u te maken met de ­kleine ondernemersregeling.
Hier kunt u vooraf al rekening mee houden. In het belastingjaar zelf kunt u beslissingen nemen die u voordeel opleveren. Het is ­verstandig om hierover advies in te winnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de juiste afspraken rond een huisaankoop of -verkoop en rond een hypotheek. Het is bijvoorbeeld aan te bevelen om, indien mogelijk, een schuld van minder dan 30.000 euro af te lossen. De belasting in box III over uw vermogen wordt ­dan lager en u betaalt geen belasting over het eigenwoningforfait. Maar dat zijn zaken die nu niet meer kunnen. Voor de aangifte over 2010 kunt u het nog wel leuker maken.
Zie ook: www.belastingdienst.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie