Lottum krijgt 3D-zebrapad

5-7-2018 door: Redactie
De Horsterdijk in Lottum is de afgelopen maanden grootscheeps opgeknapt. Ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de schoolomgeving een metamorfose ondergaan met rood asfalt, opvallend schoolzone straatmeubilair en een 3D-zebrapad. Volgens gemeente Horst aan de Maas is dit het eerste in deze vorm in Nederland.

De verkeersveiligheid op de Horsterdijk is de inwoners van Lottum al langer een doorn in het oog. De dorpsraad stelt dat er al sinds 2013 klachten zijn over het toenemende vrachtverkeer. Een eerder voorstel van de dorpsraad om de Meerlosebaan te verharden zodat het vrachtverkeer voortaan die alternatieve route kan nemen, werd door het College van B&W van Horst aan de Maas te duur bevonden. Ook zag zij niets in het voorstel om van de kern van Lottum een 30-kilometerzone te maken. Samen met de dorpsraad, basisschool De Bottel en de bewoners heeft de gemeente vervolgens bekeken welke maatregelen wel haalbaar zijn. “In overleg met alle partijen zijn de drempels verwijderd”, aldus de gemeente. “Daarnaast zijn bewuste keuzes gemaakt in materiaalgebruik. Voor de fietsstroken zijn geluid reducerende klinkers gebruikt. Het nieuwe asfalt produceert minder geluid en is er zelfs gekozen voor een markering met minder reliëf.” Er worden de komende weken onder andere nog borden bijgeplaatst en vervangen. Op vrijdag 6 juli wordt de weg tijdens de officiële opening weer in gebruik genomen. Hierbij wordt op feestelijke wijze het 3D zebrapad onthuld. Ook wordt een gezamenlijk manifest gepresenteerd onder de naam ‘Ik teken voor 50 km/u’.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie