Welkomsttuintjes in America

28-6-2012 door: Redactie
Op initiatief van de dorpsraad America legden Henry Mulders en Tom Jacobs van Erica Tuinen afgelopen week zo’n 20 welkomsttuintjes aan rondom de kompoorten van America. Hierbij kregen zij in diverse straten hulp van buurtbewoners die ook aanboden de ‘tuintjes’ mee te onderhouden.
maskTop
Welkomsttuintjes in America
maskBottom

Marco Hesp, voorzitter van de dorpsraad America: “We speelden al heel lang met het idee om de inwoners en bezoekers op een stijlvolle manier te ontvangen in America.

Sinds 2006 staan de welkomstpoorten op de agenda van onze dorpsraad. Het project bestond uit twee delen, namelijk het vervaardigen van welkomstborden en het aanleggen van groen rondom de komborden.”

In november 2011 werden de borden met ‘America, dát stiët’ en ‘hoije wah’ al onthuld door de bandleden van Rowwen Hèze. De dorpsraad kreeg later toestemming om ook het groen aan te leggen. De zoektocht naar voldoende financiële middelen kon beginnen. “Een groot gedeelte financieren we vanuit onze prioriteitsgelden. De gemeente draagt ook een deel bij vanuit het ‘Floriadepotje’ en we zijn erg blij dat ook Wonen Limburg ons een flinke bijdrage heeft kunnen geven vanuit hun leefbaarheidsfonds”, aldus Hesp.

Voor de welkomsttuintjes werd gekozen voor typisch Americaanse beplanting: de paarsrode heideplant Erica Carnea en het Pijpestrootje. Bij de grotere invalswegen van America is gekozen om de planten in een border te plaatsen. “Ook de kleinere wegen wilden we niet onthouden van deze tuintjes, maar het was financieel niet mogelijk dit ook in een border te plaatsen”, aldus de voorzitter.

De werkzaamheden aan de Nieuwe Peeldijk moeten nog gedaan worden. Hier moet wat meer grondwerk verricht worden en zijn er nog binnenkort werkzaamheden aan het belendend perceel. Marco Hesp: “Hiermee is het welkomstproject van de dorpsraad afgerond, maar eigenlijk ook weer niet. Want naast het aanleggen moet er ook onderhoud gepleegd worden. Gelukkig hebben we voor iedere straat bewoners bereid gevonden om door het jaar heen wat onderhoud te verrichten, met name het onkruid verwijderen. Erica Tuinen houdt, net als de gemeente, een oogje in het zeil.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie