Het belang van arbeidsmigranten

17-9-2015 door: Redactie
Horst stond het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september in het teken van het cultureel-culinair evenement Van Horster Land. Er was aandacht voor de Poolse cultuur en Poolse arbeidsmigratie naar Nederland. Op zondag 13 september vond in de Mčrthal in Horst een bijeenkomst over het belang van arbeidsmigranten plaats.
maskTop
Het belang van arbeidsmigranten
maskBottom

Het samenwerkingsproject van gemeenten, provincie, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Noord- en Midden-Limburg ’Het belang van arbeidsmigranten’ was de organisator van de bijeenkomst in de Mèrthal. Voor het gesprek hadden zij een groot aantal gesprekspartners uitgenodigd: mevrouw Klaput van de Poolse ambassade, gedeputeerden van provincie Limburg Daan Prevoo en Patrick van den Broeck, burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas, burgemeester Wojt Obrzut van de Poolse gemeente Rudziniec, bisschop van Roermond Frans Wiertz, Horster ondernemer Theo Hoeijmakers en arbeidsmigranten Gregorz Czerwinki en Dorota Skrzypek. Met dit uitgebreide forum van gesprekspartners werden aan de hand van filmpjes verschillende thema’s rond arbeidsmigranten besproken.

Burgemeester Kees van Rooij opende de bijeenkomst met een speech waarin hij wees op het belang van initiatieven als Van Horster Land. “Zeker in tijden van polarisatie en vluchtelingenproblematiek, zijn dergelijke initiatieven speciaal”, aldus de burgemeester. Aan de hand van filmpjes werden thema’s als arbeidsmigratie als fenomeen, het belang van taal, samenwerkingsinitiatieven tussen Polen en Nederlanders, geloof en ondernemerschap besproken. Er werd gewezen op het feit dat er op dit moment 20.000 Poolse arbeidsmigranten in Limburg aan het werk zijn en dat er hiervan 3.000 in Horst aan de Maas wonen. Kees van Rooij lichtte toe: “Drieduizend mensen is voor Horst aan de Maas een extra dorp. Daarvoor kunnen wij de ogen niet sluiten. We moeten meer praten met deze mensen, dan praten over deze mensen.” In de zaal zaten dan ook verschillende Poolse arbeidsmigranten, zoals Gregorz Czerwinki, die al 16 jaar in Nederland woont en zijn verhaal vertelde. Gregorz: “Ik vind Nederland een prachtig land om te wonen en ik ben nooit gediscrimineerd. Mijn familie en ik zijn erg gelukkig hier.” Het Koempelproject in Horst aan de Maas werd ook uitgelicht. In dit project worden een Pool en een Nederlander aan elkaar gekoppeld om het beeld van elkaar bij te stellen. Over het thema geloof vertelde bisschop Frans Wiertz hoe de Katholieke kerk in Limburg reageert op deze plotselinge groei van het aantal gelovigen. Ook werd uitgelicht hoe de Poolse parochie in Meterik Polen helpt in hun tijd hier. Als laatste kreeg ook ondernemerschap van Horstenaren in Polen en ondernemerschap voor Polen in Horst nog een plek. Hier werd het voorstel gedaan om werkgevers beter samen te laten werken in het Nederlands leren voor hun Poolse arbeiders.

De gehele bijeenkomst werd getolkt, omdat er verschillende mensen in het publiek zaten die alleen Pools spraken. Gespreksleider Geert van den Munckhof licht toe: “Dit laat het belang van taal en communicatie wel zien. Doordat alles getolkt moet worden, duurt het ook dubbel zo lang om je verstaanbaar te maken. Ondanks dat was de bijeenkomst erg vruchtbaar.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie