'Goede balans zijn tussen koop- en huurwoning'

28-6-2018 door: Redactie
Wie in Horst aan de Maas in aanmerking wil komen voor een huurwoning, staat al snel enkele jaren op de wachtlijst. Zou het dan niet beter zijn om de bouw van huur­woningen voor te laten gaan op koop­woningen? Ja, denkt 36 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

De verhouding koop/huurwoningen in Horst aan de Maas is 80/20. Er zijn relatief weinig sociale (huur)woningen. In het coalitieakkoord staat dat het nieuwe College van B&W zich in gaat zetten op het vergroten van het aantal huurwoningen. Dat wordt door de inwoners van Horst aan de Maas alleen maar toegejuicht. “Er zijn veel te weinig huurwoningen in Horst”, zegt deze persoon. “en bestaande huurwoningen worden verkocht.” Belangrijk is dat er woningen zijn voor zowel de jongeren als ouderen, merkt iemand op. “Ik denk dat er veel behoefte is aan huurwoningen zowel voor de jongeren maar ook zeker voor de ouderen. Veel ouderen willen graag hun woning verkopen en dan een woning huren. Hierdoor komen er weer meer woningen vrij voor de koopmarkt.” Anderen pleiten er voor dat vooral gebouwd moet worden naar behoefte. “Er moet een goede balans zijn en die is nu scheef. Er zijn koopwoningen nodig om de bouw van huurwoningen te kunnen financieren.”

Om starters op de koopmarkt tegemoet te komen, is het een idee om alleen nog maar woningen te bouwen onder de 200.000 euro. Goed idee, vindt 44 procent. “Starters komen anders niet meer aan de bak. Ze moeten nog hun dingen opbouwen, hebben vaak langer geleerd en nog niet zoveel gespaard. Ze moeten ook een keuze hebben om in Horst te kunnen blijven wonen”, zegt iemand. Een ander merkt op: “Er moet bij het bouwen van woningen naar de toekomst gekeken worden. Is er over 5 jaar
nog steeds behoefte aan deze starterswoningen? Of komen er dan juist veel woningen vrij?”

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie