Verhalen van de straat-Lottum

10-1-2018 door: Redactie
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Mgr. Schravenlaan in Lottum.
maskTop
Verhalen van de straat-Lottum
maskBottom

Frans Schraven wordt op 13 oktober 1873 geboren. Hij is het derde kind uit het gezin van Jacobus Arnoldus Schraven in zijn tweede huwelijk met Jacoba Hubertina Wijnhoven. Het gezin telt drie jongens en vier meisjes. Hij is een jaar of zes wanneer het gezin naar Broekhuizenvorst verhuist om daar de boerderij van zijn moeders ouders over te nemen. Schraven gaat naar het gymnasium aan het Bisschoppelijk College in Roermond. In 1892 gaat hij voor zijn filosofiestudies naar Rolduc.

Tijdens zijn verblijf in Rolduc bij Kerkrade besluit hij in te treden in de Congregatie van de Missie (lazaristen) waar zijn oom Frans Wijnhoven en neef Frans Geurts toebehoren. De directeur van Rolduc, R.Corten, schrijft in zijn aanbevelingsbrief van 21 mei 1894: “Ik kan u slechts gelukwensen als deze jongeman in uw congregatie wil intreden. Hij heeft een grote vroomheid, een uitmuntend gedrag en een meer dan middelmatige intelligentie.” Op 27 mei 1899 wordt Frans Schraven in Parijs priester gewijd door Mgr. J. Thomas c.m. Nadat hij de Eerste Plechtige H. Mis in Broekhuizenvorst heeft opgedragen en afscheid heeft genomen van zijn ouders vertrekt hij naar China. Op 16 december 1920 volgt zijn benoeming tot titulair bisschop van Amyclea en apostolisch vicaris van Zhengding. Hij wordt op 10 april 1921 tot bisschop gewijd.

Van 1937 tot 1945 is China in oorlog met Japan. Japanse legers nemen in 1937 Peking in en trekken verder het land in. Ook het klooster waar Schraven verblijft, is niet veilig.
Als soldaten eisen dat vrouwen die in het klooster verblijven aan hen worden meegegeven, weigert de bisschop dit. Samen met acht anderen wordt hij vervolgens meegenomen. Lange tijd blijft onduidelijk wat er met de mannen is gebeurd. Uiteindelijk blijkt dat zij zijn vermoord en vervolgens verbrand.

Monseigneur Frans Schraven wordt in Horst aan de Maas op diverse plekken herdacht. In Lottum, het dorp waar hij in 1873 werd geboren, door middel van een straat en in Broekhuizenvorst, waar hij opgroeide, eveneens met een straat én een Gedachteniskapel.

In 2016 werd in de Rozenhof in Lottum een naar Mgr. Schraven vernoemde roos gedoopt door hulpbisschop E. de Jong van Roermond in het bijzijn van de Chinese aartsbisschop Mgr. Savio Hon Tai Fai. Ook is het mogelijk om in Lottum het Schravenpad te lopen, een route van 10 kilometer die onder meer door het natuurgebed loopt waar Schraven opgroeide. Bron: onder andere
Mgr. Schravenstichting

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie