Verhalen van de straat - Pastoor Debijestraat

10-5-2018 door: Redactie
We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas dook eerder al de archieven in en is nu terug met een nieuwe reeks. In deze aflevering de Pastoor Debijestraat in Hegelsom.
maskTop
Verhalen van de straat - Pastoor Debijestraat
maskBottom

Leonard Debije werd geboren in Horst in 1897. In 1921 werd hij gewijd tot priester, waarna hij kapelaan werd van de Lambertuskerk in Horst. Een paar jaar later, in 1933, werd hij de rector van Hegelsom. Hij gaf de opdracht tot het bouwen van de Hubertuskerk. Hegelsom was destijds nog geen parochie, maar een rectoraat. In 1937 werd het rectoraat Hegelsom tot parochie verheven. Rector Debije werd toen benoemd tot de eerste pastoor. Deze functie vervulde hij tot 1945. In dat jaar werd hij benoemd tot pastoor-deken van Horst. In Hegelsom nam pastoor L. van Gassel de taak van Debije over.

Pastoor Debije deed veel voor de kerk en voor het geloof. Hij was actief voor de liturgische beweging, die tot doel had om gelovigen meer te betrekken bij het liturgisch handelen. Vanuit zijn functie als pastoor was hij ook in Hegelsom erg actief. Zo hield hij zich bezig met het verenigingsleven binnen het dorp. In 1937 gaf hij opdracht tot het bouwen van een patronaatsgebouw met twee beugelbanen. Daarmee gaf hij de eerste aanzet tot het invoeren van de beugelsport in Hegelsom. Ook was hij de geestelijk adviseur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.

In 1975 overleed deken Debije in Horst, waar hij zijn hele leven gewoond had. Na zijn overlijden werd in Hegelsom een straat naar hem vernoemd. Ook Zaal Debije in het dorp is vernoemd naar de eerste pastoor van Hegelsom.

Bronnen: LGOG Ter Horst, Heemkunde Hegelsom, Beugelclub Hegelsom

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie