Gemeente bekijkt opnieuw vergunning logiesgebouw

21-6-2018 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas moet opnieuw het bezwaar behandelen tegen een omgevingsvergunning die zij heeft verleend voor de bouw van een logiesgebouw in Tienray. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag 20 juni bekendgemaakt.

De vergunning is verleend voor de bouw van een logiesgebouw voor 240 arbeidsmigranten aan de Nehobolaan in Tienray. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor tien jaar. Een aantal omwonenden verzet zich tegen de komst van het logiesgebouw, omdat ze bang zijn dat hun woongenot wordt aangetast. Rechtbank Limburg behandelde eerder de omgevingsvergunning en concludeerde in juni 2017 dat het onderzoek naar het verkeerslawaai beter had gemoeten. Zo is niet duidelijk of bij twee omliggende woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Tegen die uitspraak kwam het gemeentebestuur in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gemeentebestuur was het niet eens met het oordeel van de rechtbank over het geluidsonderzoek. De raad van State blijft echter bij het eerdere oordeel dat het besluit van het College van B&W om het bezwaar af te wijzen, niet voldoende is gemotiveerd. Zij draagt daarom het college op een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van de omwonenden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie