Vergaderdata Meerlo

23-9-2009 door: Gemeente Horst aan de Maas
Vergaderdata raadscommissies oktober omgewisseld

De data van de komende commissievergaderingen in oktober zijn omgewisseld. De Commissie Ruimte en Economie komt op 5 oktober a.s. bijeen en de Commissie Leefbaarheid en Bestuur op 12 oktober a.s.

Beide vergade­ringen vinden plaats in de ­raadszaal van het gemeentehuis in Meerlo en beginnen om 20.00 uur.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie