Vastenactie 2010 project Malawi

1-4-2010 door: Redactie
Droogte is in Malawi een groot probleem. Het regent nu minder dan vroeger. Het regenseizoen begint wel goed maar houdt veel te vroeg op. Door irrigatie en de bouw van dammen probeert men het waterniveau op peil te krijgen. Men wil de gezamenlijke akkers met gieters of misschien zelfs een trappomp gaan bevloeien met water uit meren die ze al hebben aangelegd. Er is genoeg land beschikbaar. Om erosie tegen te gaan, planten ze duizend bomen langs de oevers.

Met de bevloeiing kunnen ze nu tot drie keer per jaar een maïsoogst binnenhalen. Ook wordt het mogelijk om in het droge seizoen tomaten en bonen te telen, gewassen die ze voorheen niet plantten. Vorig jaar leverde CADECOM (Catholic Development Commission), de groepen veredelde maïs en pinda’s om te poten. Ieder lid van de groep ontving zes kilo maïs en acht kilo pinda’s. Na de oogst moesten ze in ruil daarvoor het dubbele afdragen van wat ze hadden gekregen, dus twaalf kilo maïs en zestien kilo pinda’s. Deze afdracht is dan weer bestemd om te worden verdeeld onder andere groepen.

Ook verstrekt CADECOM kunstmest voor de irrigatie landbouw in het droge seizoen. Voor de gewone akkerbouw wordt aangeraden om compost te maken en de mest van het kleinvee te gebruiken. Om de mest te kunnen verzamelen worden de dieren in stallen gehouden. De extra teelt in het droge seizoen kan alleen een goede opbrengst opleveren als op de schrale droge bodem gebruik wordt gemaakt van kunstmest. Naast maïs en pinda’s worden nu cassaveplanten, sojabonen en zoete aardappelen geteeld.
Die gewassen kunnen beter tegen droogte. Eén van de groepen kreeg veertig geiten, twee per lid. Van de gefokte geitjes moeten ze er drie teruggeven. Die worden weer verdeeld over verschillende andere groepen. Een groep kreeg onder dezelfde voorwaarde honderd kippen, vijf per lid. Het betreft hier groepen die te ver van waterbronnen wonen om mee te kunnen doen met de irrigatielandbouw op de collectieve akkers. De mest wordt gebruikt op de onvruchtbare zanderige bodem. Om het schaarse water zo goed mogelijk te benutten wordt in heel droge streken zelfs groente geteeld in grote plastic zakken. Volgens Vastenactie wordt de wereld groter als we delen!

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie