Vastenactie 2009 Project Ghana

25-3-2010 door: Redactie
Tijdens de vastentijd van 2009 was het motto: ‘Ontmoet de ander’. U bent, samen met anderen, in actie gekomen voor een project in Ghana. In dit verslag leest u wat er in de afgelopen periode, mede dankzij uw inzet en betrokkenheid, is bereikt.

Veertien jaar geleden begon in Ghana WADEP (Women and Development Programme), een ontwikkelingsproject voor vrouwen. In tientallen dorpen, zowel christelijk als islamitisch, begon WADEP met cursussen lezen en schrijven, voorlichting en bewustwording. Ze helpt mensen met sparen, financiële reserves aanleggen (ook als het om heel kleine bedragen gaat), budget beheren en investeren. Mensen worden begeleid om meer ‘marktgericht’ te gaan produceren door betere of nieuwe gewassen te kweken en betere batik te produceren. Trainers worden opgeleid om zelf cursussen te geven in de dorpen en andere plaatsen. Instanties worden aangezet tot samenwerken. Traditionele leiders spreken hun goedkeuring uit, doen zelf mee en nemen de bevolking op sleeptouw. Zo worden vrouwen en meisjes bewust gemaakt van hun eigen mogelijkheden, hun talenten en hun rechten. Die aanpak blijkt in de praktijk ook voor mannen een investering te zijn die de moeite van de inspanning meer dan loont.

Van WAD-MFI (een microfinancieringsinstelling) kunnen vrouwen kleine leningen krijgen waar een normale bank zich niet aan waagt. Zo wordt geïnvesteerd in de kracht van mensen die amper iets bezitten. Het succesverhaal gaat als een lopend vuurtje door het gebied. Steeds meer vrouwen sluiten zich hierbij aan.

De vrouwen verdienen nu geld met eigen handeltjes zoals bijen houden, naaiwinkeltjes of met een kraam op de markt. Gezamenlijk sparen ze voor bijvoorbeeld beter sanitair, schoolmaterialen en verbetering van de huizen.
Ook worden zieke deelneemsters financieel opgevangen en wordt er ziekenzorg geregeld. Er zijn ook mannen die deelnemen aan het programma,
ze zien hoeveel de trainingen en samenwerking opleveren. Wat voor hen een bedreiging leek, zien ze nu als een verbetering. Er is ook minder huiselijk geweld. De vrouw brengt nu immers een groot deel van het inkomen binnen, zoals schoolgeld van de kinderen.

Deze resultaten zijn mede uw verdienste. Oprecht willen wij u danken voor uw inzet!

Dekenale werkgroep Vastenactie
Toon van Rens

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie