Van de Lollebeek tot de Diepeling

20-8-2014 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas is rijk aan wandelpaden. Een van de langste routes in ons gebied is het Petranpad. Deze route is 111 kilometer lang en verbindt alle stukjes natuur tussen de Maas en de Peel. Landschapsgids Piet Hoebers van IVN De Maasdorpen licht iedere week een etappe van het Petranpad toe. Deze week lopen we in een gebied tussen Castenray en Tienray, van de Lollebeek tot de Diepeling.
maskTop
Van de Lollebeek tot de Diepeling
maskBottom

De route van deze week leidt door nieuwe natuur. Het pad voert eerst langs de Lollebeek, die vanuit Castenrayse Broek Horst aan de Maas binnenstroomt. Deze meanderende beek werd in de jaren 60 rechtgetrokken en recent zijn werkzaamheden van Waterschap Peel en Maasvallei gestart om de beek weer terug in zijn oude, natuurlijke staat te brengen. Niet alleen de afgelopen jaren, maar ook nog veel eerder is in dit landschap het een en ander veranderd. “Nu zie je bomen en weides, maar zo’n honderd jaar geleden was dit allemaal hei”, legt Hoebers uit.

Met ‘nieuwe natuur’ bedoelt Hoebers natuur waaraan wordt gewerkt, bijvoorbeeld om het landschap te verbeteren of veranderen. Hij legt uit: “IVN De Maasdorpen wilde met het Petranpad zoveel mogelijk verschillende landschappen in de regio doorkruisen. En daar hoort niet alleen oude, oorspronkelijke natuur bij, maar ook nieuw aangelegde of veranderde natuur.”

Een ander voorbeeld van deze ‘nieuwe natuur’ is verderop aan het pad te vinden, dat langs een grote groeve voert. In de jaren 70 werd begonnen met de ontgronding van een gebied dat nu tussen de gemeentes Venray en Horst aan de Maas ligt. De Diepeling, werd dit project genoemd. Hoebers: “Om zand en grind te winnen, werd hier een groot stuk grond afgegraven en is er een enorme groeve ontstaan. Zoals in de hele regio is ook hier de opbouw van de grond tot stand gekomen door de werking van water en wind.” Tijdens de ijstijden is door westenwinden vanuit het drooggevallen Noordzeegebied een bovenlaag van zand gedeponeerd. Daaronder zitten grind-, zand-, en leemlagen die daarvoor door de Maas en Rijn zijn afgezet. Dit grind- en rivierzand wordt opgebaggerd als grondstof voor woningbouw en wegenaanleg. Hoebers wijst op een stuk bos aan de rand van de groeve. “Dat is misschien wel aardig om te vertellen. In de plas ligt dit bos als een soort schiereiland, omdat het niet afgegraven mocht worden. Er ligt namelijk een dassenburcht en die is beschermd. De bouwvakkers mochten dat stuk bos dus niet afgraven.”

Uiteindelijk, als het project klaar is, wordt het gebied onder andere ingericht voor recreatie, zoals wandelen en vissen. “Mogelijk komt er in het midden van de plas een zanddam met een wandelpad, zodat wandelaars in plaats van langs het water, ook op een pad over het water kunnen lopen”, besluit Hoebers.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie